Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

 Azure Stack HCI

Wdrażaj maszyny wirtualne i kontenery na urządzeniach brzegowych oraz zarządzaj nimi za pomocą natywnej dla chmury infrastruktury HCI.
Uprość operacje za pomocą nowoczesnego rozwiązania infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) połączonego z chmurą.
OMÓWIENIE

 Rozszerz możliwości chmury obejmujące urządzenia brzegowe. 

  • Wdrażaj aplikacje natywne dla chmury wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz, korzystając z rozproszonej infrastruktury hybrydowej.
  • Uruchamiaj dowolne aplikacje, maszyny wirtualne lub obciążenia oparte na kontenerach w dowolnym miejscu dzięki spójnemu środowisku platformy Azure. 
  • Wybierz właściwie dopasowane i gotowe do użycia węzły oraz zintegrowane rozwiązania firmy Microsoft i partnerów, w tym firm Dell, HP i Lenovo.
  • Bezpiecznie przechowuj i przetwarzaj dane klientów na urządzeniach brzegowych, aby zachować zgodność z przepisami HIPAA, FedRAMP i innymi regulacjami.
FUNKCJE

Zobacz, co możesz robić w rozwiązaniu Azure Stack HCI

Centralne zarządzanie i widoczność

Monitoruj, aktualizuj i zabezpieczaj infrastrukturę rozwiązania Azure Stack HCI, w tym floty lokalizacji, bezpośrednio z poziomu witryny Azure Portal.

Ciągłe wdrażanie

Wdrażaj aplikacje oparte na kontenerach i zarządzaj nimi w dowolnym miejscu oraz upraszczaj operacje dzięki środowisku Azure Kubernetes Service dla rozwiązania Azure Stack HCI.

Obsługa różnych obciążeń

Uruchamiaj konteneryzowane, natywne dla chmury i zwirtualizowane obciążenia — w tym usługę Azure Virtual Desktop — obok siebie w środowisku lokalnym.

Partycjonowanie procesora GPU

Udostępnij urządzenie procesora GPU wielu maszynom wirtualnym, aby zmniejszyć całkowity koszt posiadania i uprościć wdrażanie sztucznej inteligencji na urządzeniach brzegowych.

 Prosta migracja obciążeń

Zmniejsz złożoność i koszty, rozszerzając funkcjonalność usługi Azure Migrate, aby przenosić obciążenia do rozwiązania Azure Stack HCI.

Ulepszenia zrównoważonego rozwoju

Zapewnij zrównoważony rozwój operacji IT za pomocą rozwiązań hybrydowych platformy Azure, aby zmniejszyć wymagania dotyczące zasilania i przestrzeni.

Wbudowane Zabezpie­czenia i zgodność  

Uśmiechnięta kobieta przy komputerze
CENY

Ceny rozwiązania Azure Stack HCI

Kup subskrypcję platformy Azure i aktywuj tylko te rdzenie, które są potrzebne do wdrożenia infrastruktury hiperkonwergentnej (10 USD za rdzeń fizyczny miesięcznie). Klienci korzystający z systemu Windows Server Datacenter z pakietem Software Assurance mogą uzyskać rozwiązanie Azure Stack HCI bez dodatkowych kosztów dzięki Korzyściom użycia hybrydowego platformy Azure.  
Niebiesko-białe logo firmy Gartner.

Wiodące innowacje w chmurze i na urządzeniach brzegowych

Sprawdź, dlaczego firma Microsoft została uznana za lidera w nowym badaniu Gartner® Magic Quadrant™ 2023 dotyczącym rozproszonej infrastruktury hybrydowej.
 HISTORIE KLIENTÓW

Zaufane przez firmy każdej wielkości

Często zadawane pytania

  • Minimum to obecnie jeden węzeł, który jest idealny dla biura zdalnego lub biura oddziału. Maksimum to 16 węzłów na pojedynczy klaster.
  • Podczas przeprowadzania migracji obciążeń systemu Windows Server 2008 R2, SQL Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2 i SQL Server 2012 do rozwiązania Azure Stack HCI uzyskasz rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń bez żadnych kosztów.
  • Nie. W subskrypcji hosta nie są uwzględniane żadne uprawnienia do wirtualizacji. Klienci korzystający z maszyn wirtualnych z systemem Windows w przypadku tego rozwiązania z infrastrukturą hiperkonwergentną muszą uzyskać odpowiednią licencję.
  • Te rozwiązania hybrydowe znajdziesz w wykazie rozwiązania Azure Stack HCI.
Osoba stojąca i spoglądająca na tablet.

Rozpoczynanie pracy za pomocą rozwiązania Azure Stack HCI

Dwie osoby siedzące przy stole z laptopami ustawionymi przed nimi.
 Rejestracja konta

 Rozpocznij przy użyciu bezpłatnego konta

 Zacznij od środków na korzystanie z platformy Azure w wysokości 200 USD
Mężczyzna pracujący na laptopie przy oknie.
 Rejestracja konta

Wprowadzenie do cen dotyczących płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Nie ma żadnych zobowiązań z góry — możesz zrezygnować w dowolnym momencie.