Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Stack HCI

Uruchamiaj maszyny wirtualne i kontenery lokalnie z infrastrukturą z obsługą usługi Azure Arc.

Ujednolić zarządzanie zasobami za pomocą elastycznej architektury połączonej z chmurą

Bądź na bieżąco z najnowszymi zabezpieczeniami, wydajnością i możliwościami platformy Azure za pomocą rozwiązania Azure Stack HCI z obsługą usługi Azure Arc. Odnajduj i monitoruj hosty rozwiązania Azure Stack HCI, maszyny wirtualne i kontenery działające na nich oraz zarządzaj nimi z poziomu witryny Azure Portal.

Video container
Zapoznaj się z nową kategorią rozwiązań Premium która jest teraz dostępna dla rozwiązania Azure Stack HCI.
Rozwiązanie Azure Stack HCI zapewnia proste i elastyczne operacje w chmurze, wydajność dla wymagających obciążeń i ekonomiczną skalowalną wydajność

Ujednolić operacje w infrastrukturze IT

Dowiedz się, jak elastyczna, hiperkonwergentna infrastruktura sprzętu i oprogramowania może pomóc w operacyjnym przekształceniu twojej firmy.

Integracja z usługą Azure Kubernetes Service włączoną przez usługę Azure Arc na potrzeby lokalnego uruchamiania aplikacji natywnych dla chmury.

Małe węzły rozwiązania Azure Stack HCI dla inteligentnych rozwiązań brzegowych i zdalnych lub biurowych.

Optymalizacja wydajności na potrzeby zarządzania obciążeniami lokalnymi.

Elastyczna, wielkoskalowa platforma VDI i obsługa lokalnej usługi Azure Virtual Desktop.

Rozszerz działalność swojej firmy o chmurę za pomocą hybrydowego rozwiązania platformy Azure

Rozszerz swoje centrum danych do chmury i zarządzaj z jednego miejsca hostami rozwiązania Azure Stack HCI, maszynami wirtualnymi i zasobami platformy Azure w witrynie Azure Portal. Monitoruj wiele klastrów, zarządzaj rozszerzeniami i zasadami platformy Azure oraz korzystaj z samoobsługowych maszyn wirtualnych z węzłami z obsługą usługi Azure Arc. Uzyskuj regularne i spójne aktualizacje funkcji i zabezpieczeń oraz ujednolicone rozliczenia z subskrypcją rozwiązania Azure Stack HCI, korzystając z planu pomocy technicznej Premier lub platformy Azure.

Spełniaj wymagania prawne i te dotyczące łączności w elastyczny sposób

Rozwiązanie Azure Stack HCI z obsługą usługi Azure Arc–pomaga skonsolidować kontenery i zwirtualizowane obciążenia oraz zwiększyć wydajność chmury, gdy dane muszą pozostać w środowisku lokalnym ze względów prawnych lub prywatności. Aby zapewnić zgodność z obciążeniami po zakończeniu użytkowania, uzyskaj rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń systemów Windows Server 2008/R2, SQL Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2 i SQL Server 2012 bez dodatkowych kosztów podczas migracji do rozwiązania Azure Stack HCI.

Scentralizuj zarządzanie w witrynie Azure Portal

Wdrażaj obciążenia, w tym maszyny wirtualne i klastry Kubernetes, oraz zarządzaj nimi z platformy Azure za pomocą mostka zasobów usługi Azure Arc. Monitoruj, aktualizuj i zabezpieczaj infrastrukturę rozwiązania Azure Stack HCI, w tym floty lokalizacji, bezpośrednio w witrynie Azure Portal. Rozwiązanie Azure Stack HCI jest również w pełni zgodne z programem System Center 2022 na potrzeby zarządzania środowiskiem lokalnym i oferuje znane narzędzia od szerokiego grona partnerów w rozszerzonym ekosystemie niezależnych dostawców oprogramowania.

Wdrażaj z elastycznymi opcjami

Wybierz rozwiązanie sprzętowe, które jest najlepsze dla Twojego środowiska. Wybieraj między wydajnością dzięki gotowym rozwiązaniom z warstwy rozwiązań Premium, pojedynczym specjalnie utworzonym rozwiązaniu z wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem z warstwy systemów zintegrowanych lub szerokim zakresem składników sprzętowych z warstwy zweryfikowanych węzłów. Istnieje ponad 30 partnerów sprzętowych z ofertami dla rozwiązania Azure Stack HCI. Zarządzaj rozwiązaniem infrastruktury hiperkonwergentnej z obsługą usługi Arc przy użyciu platformy Azure lub znanych narzędzi do zarządzania i wybieraj spośród wielu opcji oprogramowania narzędziowego w ramach rozszerzonego ekosystemu niezależnych dostawców oprogramowania. Poznaj oferty usług wdrażania za pomocą partnerów SI zweryfikowanych przez rozwiązanie Azure Stack HCI.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Zaufanie firm każdej wielkości

„Nasze wdrożenie rozwiązania Azure Stack HCI zapewnia oszczędności wynoszące około 400 000 USD rocznie na samej mocy i chłodzeniu w porównaniu z blokami C7000, które uruchamialiśmy.” 

Scott Robertson, główny architekt przedsiębiorstwa ds. technologii Foundation Technology, Co-op Group

„Korzystając z platformy Azure, mamy teraz system na poziomie Rolls Royce’a, za cenę podobną do tej, którą płaciliśmy za przeciętny samochód rodzinny.”

Gavin Lacey, dyrektor ds. operacyjnych w grupie, CHPK Property and Construction Consultants

CHPK

a

„Chcieliśmy zarządzać całym środowiskiem za pomocą jednego rozwiązania. To właśnie uzyskaliśmy dzięki rozwiązaniu Azure Stack HCI — elastyczność w uruchamianiu obciążeń w chmurze lub środowisku lokalnym i możliwość decydowania w każdym momencie, gdzie chcemy korzystać z naszych zasobów.”

Marc Colman, kierownik ds. infrastruktury IT, Picanol Group

PicanolGroup

i

„Nasze aplikacje są bardziej wydajne dzięki rozwiązaniu Azure Stack HCI. Skróciliśmy czas przetwarzania o 50 procent i nie otrzymujemy już biletów związanych ze słabą wydajnością naszych środowisk VDI.”

Francisco Castillo, dyrektor ds. infrastruktury, SSP Group

SSP

1

„Utworzyliśmy przyszłościową infrastrukturę hybrydową. Dzięki usłudze Azure Stack HCI z obsługą usługi Azure Arc uzyskujemy scentralizowane zarządzanie oraz lepszą, szybszą wydajność i nadmiarowość, a nasi klienci korzystają z ciągłej dostępności.”

Hans Cobben, kierownik ds. infrastruktury i zabezpieczeń, Royal Mosa

Mosa

„Zweryfikowaliśmy oszczędności energii i zmniejszyliśmy ślad węglowy od czasu wdrożenia rozwiązania Azure Stack HCI, co nie tylko obniża koszty naszej firmy — ważne są przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju, które musimy zastosować.”

Reset Reiter, dyrektor ds. systemów informatycznych, Franz Morat Group

Powrót do kart

Zasoby i dokumentacja rozwiązania Azure Stack HCI

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązania Azure Stack HCI

  • Minimum to teraz jeden węzeł, który jest idealny dla biura zdalnego lub biura oddziału. Maksymalna liczba węzłów na pojedynczy klaster wynosi 16.

  • Podczas migrowania obciążeń systemu Windows Server 2008 R2, programu SQL Server 2008/R2, systemu Windows Server 2012/R2 i programu SQL Server 2012 do rozwiązania Azure Stack HCI uzyskasz bezpłatne, rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń.

  • Nie. W subskrypcji hosta nie zostały uwzględnione żadne uprawnienia do wirtualizacji. Klienci korzystający z maszyn wirtualnych z systemem Windows w tym rozwiązaniu z infrastrukturą hiperkonwergentną muszą uzyskać odpowiednią licencję.

  • Te rozwiązania znajdują się w katalogu rozwiązania Azure Stack HCI.

Wszystko gotowe? Utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie