Przejdź do głównej zawartości

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją.

Włącz komunikację wielojęzyczną

Tłumacz dźwięk z ponad 30 języków i dostosowuj swoje tłumaczenia do specyficznych terminów używanych w organizacji, a wszystkie działania wykonuj przy użyciu preferowanego języka programowania.

Gotowe do zastosowań produkcyjnych

Korzystaj z wysokiej jakości, niezawodnego tłumaczenia mowy opartego na technologii neuronowego tłumaczenia maszynowego.

Tłumaczenie z możliwością dostosowywania

Dostosuj modele pod kątem rozpoznawania specyficznej terminologii związanej z wybraną dziedziną oraz unikalnych stylów mówienia.

Tekst znormalizowany

Dostarczaj zrozumiałe tłumaczenia za pomocą aparatu trenowanego do normalizacji danych wyjściowych mowy.

Wbudowane zabezpieczenia

Twoje dane pozostają pod Twoją kontrolą — dane wejściowe mowy nie są rejestrowane podczas przetwarzania.

Dodawaj wysokiej jakości tłumaczenia do aplikacji

Generuj tłumaczenia zamiany mowy na mowę i mowy na tekst przy użyciu jednego wywołania interfejsu API. Funkcja tłumaczenia mowy przechwytuje kontekst pełnych zdań, aby zapewnić dokładne, biegłe tłumaczenia i poprawić komunikację między osobami posługującymi się różnymi językami.

Dostosowuj tłumaczenia w celu odzwierciedlenia terminologii specyficznej dla dziedziny

Dostosuj rozpoznawanie i tłumaczenie mowy pod kątem terminologii specyficznej dla Twojej firmy lub branży. Trenuj i wdrażaj niestandardowy system tłumaczenia — bez konieczności znajomości uczenia maszynowego.

Znormalizuj tekst, aby uzyskać lepszą jakość tłumaczeń

Tłumaczenie mowy może usuwać wypełniacze werbalne ("um," "uh," i kaszlnięcia) oraz powtarzające się wyrazy, dodawać odpowiednie znaki interpunkcyjne i wielkie litery oraz wykluczać przekleństwa w celu uzyskania bardziej czytelnych tłumaczeń.

BN

Napędzanie innowacji w zakresie aplikacji za pomocą usług sztucznej inteligencji w chmurze

Poznaj 5 najważniejszych sposobów, za pomocą których Twoja organizacja może zacząć korzystać ze sztucznej inteligencji, aby szybko przekonać się o jej wartości.

Ochrona prywatności i zabezpieczenia

Usługa Mowa jako część usług Azure Cognitive Services jest certyfikowana przez SOC, FedRamp, PCI, HIPAA, HITECH i ISO.


W dowolnym momencie możesz wyświetlać lub usuwać niestandardowe dane i modele tłumaczenia. Dane są szyfrowane, gdy są przechowywane w magazynie.

To Ty kontrolujesz swoje dane. Twoje dane wejściowe audio i tłumaczenie nie są rejestrowane podczas przetwarzania dźwięku.

Wspierana przez infrastrukturę platformy Azure, usługa Mowa oferuje zabezpieczenia, dostępność, zgodność i możliwość zarządzania klasy korporacyjnej.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy koncentrują się na ochronie danych i prywatności.

Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

  • Elastyczne ceny zapewniają potrzebną moc i kontrolę

    Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie bez kosztów ponoszonych z góry.

    Opłaty za tłumaczenie mowy są naliczane zgodnie z rzeczywistym użyciem — na podstawie liczby godzin przetłumaczonego dźwięku.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Dokumentacja i zasoby

Rozpocznij

Przeczytaj naszą dokumentację.

Weź udział w kursie na platformie Microsoft Learn.

Eksploruj próbki kodu

Zapoznaj się z naszą próbką kodu.

Zobacz zasoby dotyczące dostosowywania

Dostosuj swoje rozwiązanie do obsługi mowy za pomocą

 Speech Studio. Brak konieczności pisania kodu.

Rozpocznij tworzenie przy użyciu usług Cognitive Services

fgdsg