Usługa kontenera — cennik

Wdrażaj kontenery i zarządzaj nimi przy użyciu wybranych narzędzi

Usługa kontenerów Azure (ACS) to środowisko hostujące kontenery zoptymalizowane pod kątem platformy Azure. Usługa ACS upraszcza opracowywanie i wdrażanie aplikacji opartych na kontenerach. Korzystając z najlepszych technologii partnerów, takich jak Docker, Apache Mesos i składników typu open source systemu DCOS, umożliwiamy Twoim zespołom skoncentrowanie się na opracowywaniu aplikacji, a nie na infrastrukturze do tworzenia i testowania oraz wdrażania.

ACS to bezpłatna usługa, która dzieli na klastry maszyny wirtualne, tworząc z nich usługę kontenera. Płaci się wyłącznie za maszyny wirtualne, skojarzony magazyn i wykorzystane zasoby sieciowe.

Klastry ACS składają się z wzorców i agentów. Wzorce umożliwiają organizowanie kontenerów i zarządzanie wdrożeniami. Agenci dostarczają moc obliczeniową dla obciążenia. Pojedynczy klaster musi obejmować minimum trzy maszyny wirtualne: wzorzec, agenta publicznego i agenta prywatnego. W celu uzyskania wysokiej dostępności zalecamy wdrożenie trzech lub pięciu wzorców w klastrze ACS. Wzorce zawsze korzystają z maszyn wirtualnych rozmiaru D2, ale w przypadku agentów można wybrać maszynę wirtualną o dowolnym rozmiarze. Ceny rozmiarów wystąpień maszyn wirtualnych można znaleźć tutaj.

Wszyscy agenci w pojedynczym klastrze ACS muszą korzystać z maszyn wirtualnych o tym samym rozmiarze, bez względu na to, czy zostały one oznaczone jako publiczne, czy też prywatne. Koszt pojedynczego klastra ACS jest obliczany przez zsumowanie ceny liczby wystąpień D2 wybranych jako wzorce oraz liczby agentów. Koszt agentów zależy od wybranych dla nich rozmiarów wystąpień.

Liczby pul maszyn wirtualnych agentów publicznych i prywatnych można skalować w górę i w dół po wdrożeniu klastra ACS.

Seria B (wersja zapoznawcza)

Seria B to ekonomiczne maszyny wirtualne, które stanowią niskokosztową alternatywę dla obciążeń normalnie potrzebujących do działania niskiej lub średniej bazowej wydajności procesorów CPU, ale niekiedy, gdy zapotrzebowanie wzrasta, wymagających skorzystania z dużo wyższej wydajności procesorów CPU. Takie obciążenia nie potrzebują przez cały czas pełnej wydajności procesorów CPU, jednak czasem wymagają większej wydajności, aby szybciej ukończyć niektóre zadania. Do takiego modelu pasuje wiele aplikacji: serwery do tworzenia i testowania, serwery internetowe obsługujące niewielki ruch, małe bazy danych, mikrousługi, serwery do weryfikacji koncepcji, serwery kompilacji i repozytoria kodu. Ceny dotyczą wersji zapoznawczej i mogą ulec zmianie, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
B1S 1 1,00 GiB 2 GiB $-
B2S 2 4,00 GiB 8 GiB $-
B1MS 1 2,00 GiB 4 GiB $-
B2MS 2 8,00 GiB 16 GiB $-
B4MS 4 16,00 GiB 32 GiB $-
B8MS 8 32,00 GiB 64 GiB $-

A0–4 (Podstawowa)

Maszyny wirtualne A (podstawowa) to ekonomiczna opcja na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów testowych, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
A0 1 0,75 GiB 20 GiB $-
A1 1 1,75 GiB 40 GiB $-
A2 2 3,50 GiB 60 GiB $-
A3 4 7,00 GiB 120 GiB $-
A4 8 14,00 GiB 240 GiB $-

Standardowa Av2

Standardowa Av2 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych. Tak samo jak wcześniejsza generacja A Standard, maszyny wirtualne Av2 będą oferować równoważenie obciążenia i skalowanie automatyczne bez dodatkowych opłat.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $-
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $-
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $-
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $-
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $-
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $-
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $-

Najnowsza generacja wystąpień D2–64 v3

Wystąpienia D2–64 v3 to najnowsza generacja wystąpień ogólnego zastosowania. Wystąpienia D2–64 v3 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,5 GHz. Wystąpienia D2–64 v3 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Dsv3 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv3 są takie same jak dla serii Dv3. Cennik dysków można znaleźć tutaj.

Więcej informacji

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
D2 v3 2 8,00 GiB 16 GiB $-
D4 v3 4 16,00 GiB 32 GiB $-
D8 v3 8 32,00 GiB 64 GiB $-
D16 v3 16 64,00 GiB 128 GiB $-
D32 v3 32 128,00 GiB 256 GiB $-
D64 v3 64 256,00 GiB 512 GiB $-

Specjalne ceny wystąpień D2–5 v2 — oferta ograniczona czasowo

Wystąpienia D2–5 v2 będą oferowane przez ograniczony czas w specjalnej cenie po przejściu na procesory hiperwątkowe. Więcej informacji na temat przejścia na procesory hiperwątkowe i tej ograniczonej czasowo oferty można znaleźć w naszym blogu.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
Promocja dotycząca wystąpień D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $-
Promocja dotycząca wystąpień D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $-
Promocja dotycząca wystąpień D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $-
Promocja dotycząca wystąpień D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $-

D1–5 v2

Wystąpienia D1–5 v2 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz. Wystąpienia D1–5 v2 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego o dużych możliwościach spełniającą potrzeby większości aplikacji produkcyjnych.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Dsv2 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2. Cennik dysków można znaleźć tutaj.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $-

Seria F

Maszyny wirtualne z serii F obsługują 2 GiB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci na lokalnym dysku półprzewodnikowym (SSD) na każdy rdzeń procesora CPU. Są one zoptymalizowane do znacznego wykorzystania mocy obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii F są oparte na procesorze 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), który może osiągnąć prędkość do 3,2 GHz przy użyciu technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0. Te maszyny wirtualne są dostosowane do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych Fs i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Fs są takie same jak dla serii F.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $-

Najnowsza generacja wystąpień E2–64 v3

Wystąpienia E2–64 v3 to najnowsza generacja wystąpień zoptymalizowanych pod kątem pamięci. Wystąpienia E2–64 v3 są oparte na procesorach Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,5 GHz. Wystąpienia E2–64 v3 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Esv3 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Esv3 są takie same jak dla serii Ev3. Cennik dysków można znaleźć tutaj.

Więcej informacji

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GiB $-
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GiB $-
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GiB $-
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GiB $-
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GiB $-
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GiB $-

Specjalne ceny wystąpień D11–14 v2 — oferta ograniczona czasowo

Wystąpienia D11–14 v2 będą oferowane przez ograniczony czas w specjalnej cenie po przejściu na procesory hiperwątkowe. Więcej informacji na temat przejścia na procesory hiperwątkowe i tej ograniczonej czasowo oferty można znaleźć w naszym blogu.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
Promocja dotycząca wystąpień D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $-
Promocja dotycząca wystąpień D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $-
Promocja dotycząca wystąpień D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $-
Promocja dotycząca wystąpień D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $-

D11–15 wersja 2

Wystąpienia D11–15 v2 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz. Wystąpienia D11–15 v2 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Wystąpienie D15 v2 jest izolowane do sprzętu dedykowanego pojedynczemu klientowi.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych Dsv2 i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GiB $-

Seria G

Maszyny wirtualne z serii G korzystają z procesorów z rodziny Intel® Xeon® E5 v3 i zapewniają niezrównaną wydajność obliczeniową w celu obsługi obciążeń dużych baz danych, w szczególności produktów SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen i Hortonworks. Wystąpienie G5 jest izolowane do sprzętu dedykowanego pojedynczemu klientowi.

Jeśli potrzebujesz opcji uruchamiania środowisk produkcyjnych oprogramowania SAP HANA, które wymagają węzłów większych niż 0,5 TB, oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia) oferuje produkowany specjalnie w tym celu sprzęt z certyfikatem SAP. Pozwala on na wdrażanie dużych środowisk produkcyjnych powiązanych z obciążeniami SAP (OLTP i OLAP). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych GS i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów GS są takie same jak dla serii G.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $-
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $-
G3 8 112,00 GiB 1 536 GiB $-
G4 16 224,00 GiB 3 072 GiB $-
G5 32 448,00 GiB 6 144 GiB $-

Seria M

Maszyny wirtualne serii M są wyposażone w procesor Intel® Xeon® E7-8890 v3, 2,5 GHz (Haswell). Seria M oferuje do 128 rdzeni oraz 2,0 TiB pamięci, co zapewnia niezrównaną wydajność obliczeniową umożliwiającą obsługę dużych obciążeń w pamięci.

Wszystkie rozmiary maszyn wirtualnych serii M będą mogły korzystać z dysków trwałych w warstwach Standardowa i Premium. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Ms są takie same jak dla serii M.

Więcej informacji

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
M64MS 64 1 750,00 GiB 2 000 GiB $-
M64S 64 1 000,00 GiB 2 000 GiB $-
M128S 128 2 000,00 GiB 4 000 GiB $-

Seria L

Wystąpienia serii L to maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem magazynowania na potrzeby obciążeń o małym opóźnieniu, takich jak bazy danych NoSQL (na przykład Cassandra, MongoDB, Cloudera i Redis). Maszyny wirtualne serii L oferują do 32 rdzeni procesora CPU, procesor Intel® Xeon® z rodziny E5 v3, 8 GiB pamięci RAM na rdzeń oraz lokalny dysk SSD o pojemności od 768 GB do 6 TB. To wystąpienie obsługuje usługę Premium Storage.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
L4 4 32,00 GiB 678 GiB $-
L8 8 64,00 GiB 1 388 GiB $-
L16 16 128,00 GiB 2 807 GiB $-
L32 32 256,00 GiB 5 630 GiB $-

Seria NC

Maszyny wirtualne serii N świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając klientom we wprowadzaniu innowacji, takich jak wysokiej klasy zdalna wizualizacja, uczenie głębokie i analiza predykcyjna. Maszyny wirtualne serii N korzystają z przyspieszonej platformy NVIDIA Tesla oraz technologii NVIDIA GRID 2.0, dzięki czemu zapewniają obsługę grafiki najwyższej klasy dostępnej teraz w chmurze. Dodatkowo seria N oferuje konfigurację NC24r zapewniającą interfejs sieciowy o niskich opóźnieniach i wysokiej przepływności zoptymalizowany pod kątem ściśle sprzężonych równoległych obciążeń obliczeniowych.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Procesor GPU Cena
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $-

NCv2 series

NCv2 series virtual machines is a new addition to the GPU product family offering the next generation of our popular NC-series machines, powered by NVIDIA Tesla P100 GPUs. Customers can take advantage of these updated GPUs for traditional HPC workloads that will benefit from a performance boost, powering scenarios like reservoir modeling, DNA sequencing, protein analysis, Monte Carlo simulations, and others. These new GPUs can provide more than 2x the computational performance of the current NC-series. And like our NC series, we offer a configuration with InfiniBand networking for workloads that require fast interconnect, like Oil & Gas, Automotive, and Genomics to also accelerate scaleout capability as well as improved single instance performance. In addition, N-series offers a NC24r configuration that provides a low latency, high-throughput network interface optimized for tightly coupled parallel computing workloads.

This new GPU family is made initially available through preview. To sign up, please visit the sign-up page.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Procesor GPU Cena
NC6 v2 6 112,00 GiB 336 GiB 1X P100 $-
NC12 v2 12 224,00 GiB 672 GiB 2X P100 $-
NC24 v2 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X P100 $-
NC24r v2 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X P100 $-

Seria NV

Maszyny wirtualne serii N świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając klientom we wprowadzaniu innowacji, takich jak wysokiej klasy zdalna wizualizacja, uczenie głębokie i analiza predykcyjna. Maszyny wirtualne serii N korzystają z przyspieszonej platformy NVIDIA Tesla oraz technologii NVIDIA GRID 2.0, dzięki czemu zapewniają obsługę grafiki najwyższej klasy dostępnej teraz w chmurze.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Procesor GPU Cena
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $-
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X M60 $-

Seria H

Seria H to nowa rodzina wystąpień zaprojektowanych specjalnie z myślą o obsłudze obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności, takich jak modelowanie ryzyka finansowego, symulacje sejsmiczne i dotyczące złóż, modelowanie molekularne i badania z dziedziny genomiki. Opierają się one na procesorach Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz w przypadku opcji turbo) z pamięcią DDR 4. Opcja turbo jest zawsze włączona w wystąpieniach z serii H. Dwie konfiguracje serii H (H16r, H16mr) oferują również interfejs sieciowy o niskich opóźnieniach i wysokiej przepływności (RDMA) zoptymalizowany pod kątem ściśle sprzężonych równoległych obciążeń obliczeniowych, takich jak aplikacje MPI, i dostrojony do nich.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
H8 8 56,00 GiB 1 000 GiB $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GiB $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GiB $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GiB $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GiB $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GiB $-

Opcje adresów IP

Do każdej usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure jest przypisywany bezpłatnie dynamiczny wirtualny adres IP (VIP). Za dodatkową opłatą można również otrzymać:

  • Publiczne adresy IP na poziomie wystąpienia — dynamiczny publiczny adres IP (PIP) przypisany do maszyny wirtualnej na potrzeby bezpośredniego dostępu.
  • Zastrzeżone adresy IP — publiczny adres IP, który można zastrzec dla subskrypcji. Może być używany jako adres VIP dla dowolnej usługi w chmurze w regionie.
  • Adresy IP ze zrównoważonym obciążeniem — dodatkowy adres VIP ze zrównoważonym obciążeniem, który można przypisać do usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure.

Zobacz cennik adresów IP

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Usługa kontenerów Azure (ACS) to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Jednak w przypadku dostępności maszyn wirtualnych stosowana jest umowa SLA usługi Virtual Machines. Aby poznać więcej szczegółów, zobacz Umowa SLA usługi Virtual Machines.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Usługa kontenera

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś