Usługa kontenera — cennik

Wdrażaj kontenery i zarządzaj nimi przy użyciu wybranych narzędzi

Usługa kontenerów Azure (ACS) to środowisko hostujące kontenery zoptymalizowane pod kątem platformy Azure. Usługa ACS upraszcza opracowywanie i wdrażanie aplikacji opartych na kontenerach. Korzystając z najlepszych technologii partnerów, takich jak Docker, Apache Mesos i składników typu open source systemu DCOS, umożliwiamy Twoim zespołom skoncentrowanie się na opracowywaniu aplikacji, a nie na infrastrukturze do tworzenia i testowania oraz wdrażania.

ACS to bezpłatna usługa, która dzieli na klastry maszyny wirtualne, tworząc z nich usługę kontenera. Płaci się wyłącznie za maszyny wirtualne, skojarzony magazyn i wykorzystane zasoby sieciowe.

Klastry ACS składają się z wzorców i agentów. Wzorce umożliwiają organizowanie kontenerów i zarządzanie wdrożeniami. Agenci dostarczają moc obliczeniową dla obciążenia. Pojedynczy klaster musi obejmować minimum trzy maszyny wirtualne: wzorzec, agenta publicznego i agenta prywatnego. W celu uzyskania wysokiej dostępności zalecamy wdrożenie trzech lub pięciu wzorców w klastrze ACS. Wzorce zawsze korzystają z maszyn wirtualnych rozmiaru D2, ale w przypadku agentów można wybrać maszynę wirtualną o dowolnym rozmiarze. Ceny rozmiarów wystąpień maszyn wirtualnych można znaleźć tutaj.

Wszyscy agenci w pojedynczym klastrze ACS muszą korzystać z maszyn wirtualnych o tym samym rozmiarze, bez względu na to, czy zostały one oznaczone jako publiczne, czy też prywatne. Koszt pojedynczego klastra ACS jest obliczany przez zsumowanie ceny liczby wystąpień D2 wybranych jako wzorce oraz liczby agentów. Koszt agentów zależy od wybranych dla nich rozmiarów wystąpień.

Liczby pul maszyn wirtualnych agentów publicznych i prywatnych można skalować w górę i w dół po wdrożeniu klastra ACS.

A0–4 (Podstawowa)

Maszyny wirtualne A (podstawowa) to ekonomiczna opcja na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów testowych, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji sieci Web o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
A0 1 0,75 GiB 20 GB $-
A1 1 1,75 GiB 40 GB $-
A2 2 3,50 GiB 60 GB $-
A3 4 7,00 GiB 120 GB $-
A4 8 14,00 GiB 240 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

Av2 Standard

Av2 Standard to najnowsza generacja maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji sieci Web o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych. Tak samo jak wcześniejsza generacja A Standard, maszyny wirtualne Av2 będą oferować równoważenie obciążenia i skalowanie automatyczne bez dodatkowych opłat.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GB $-
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GB $-
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GB $-
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GB $-
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GB $-
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GB $-
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

Promocja dotycząca wystąpień D2–5 v2 — oferta ograniczona czasowo

Wystąpienia D2–5 v2 będą oferowane przez ograniczony czas w specjalnej cenie po przejściu na procesory hiperwątkowe. Więcej informacji na temat przejścia na procesory hiperwątkowe i tej ograniczonej czasowo oferty można znaleźć w naszym blogu.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
Promocja dotycząca wystąpień D2 v2 2 7,00 GiB 100 GB $-
Promocja dotycząca wystąpień D3 v2 4 14,00 GiB 200 GB $-
Promocja dotycząca wystąpień D4 v2 8 28,00 GiB 400 GB $-
Promocja dotycząca wystąpień D5 v2 16 56,00 GiB 800 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

D1–5 — od v2 do najnowszej generacji

Wystąpienia D1–5 v2 to najnowsza generacja wystąpień ogólnego zastosowania. Wystąpienia D1–5 v2 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz. Wystąpienia D1–5 v2 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego o dużych możliwościach spełniającą potrzeby większości aplikacji produkcyjnych.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu „Dsv2” maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2. Cennik dysków można znaleźć tutaj.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GB $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GB $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GB $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GB $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

D2-64–v3 Latest Generation

D2-64 v3 instances are the latest generation of General Purpose Instances. D2-64 v3 instances are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.5GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3 instances offer the combination of CPU, memory, and local disk for most production workloads.

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant “Dsv3” virtual machines. The pricing and billing meters for Dsv3 sizes are the same as Dv3-series. Pricing for disks is available here.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
D2 v3 2 8,00 GiB 16 GB $-
D4 v3 4 16,00 GiB 32 GB $-
D8 v3 8 32,00 GiB 64 GB $-
D16 v3 16 64,00 GiB 128 GB $-
D32 v3 32 128,00 GiB 256 GB $-
D64 v3 64 256,00 GiB 512 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

Seria F

Maszyny wirtualne z serii F oferują 2 GiB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci na lokalnym dysku półprzewodnikowym (SSD) na każdy rdzeń procesora CPU. Są one zoptymalizowane do znacznego wykorzystania mocy obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii F są oparte na procesorze 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), który może osiągnąć prędkość do 3,2 GHz przy użyciu technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0. Te maszyny wirtualne są dostosowane do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami sieci Web, funkcjami analitycznymi i grami.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych „Fs” i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Fs są takie same jak dla serii F.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
F1 1 2,00 GiB 16 GB $-
F2 2 4,00 GiB 32 GB $-
F4 4 8,00 GiB 64 GB $-
F8 8 16,00 GiB 128 GB $-
F16 16 32,00 GiB 256 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

Promocja dotycząca wystąpień D11–14 v2 — oferta ograniczona czasowo

Wystąpienia D11–14 v2 będą oferowane przez ograniczony czas w specjalnej cenie po przejściu na procesory hiperwątkowe. Więcej informacji na temat przejścia na procesory hiperwątkowe i tej ograniczonej czasowo oferty można znaleźć w naszym blogu.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
Promocja dotycząca wystąpień D11 v2 2 14,00 GiB 100 GB $-
Promocja dotycząca wystąpień D12 v2 4 28,00 GiB 200 GB $-
Promocja dotycząca wystąpień D13 v2 8 56,00 GiB 400 GB $-
Promocja dotycząca wystąpień D14 v2 16 112,00 GiB 800 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

D11–15 — v2

Wystąpienia D11–15 v2 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz. Wystąpienia D11–15 v2 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Wystąpienie D15 v2 jest izolowane do sprzętu dedykowanego pojedynczemu klientowi.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych „Dsv2” i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GB $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GB $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GB $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GB $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

E2-64–v3 Latest Generation

E2-64 v3 instances are the latest generation of Memory Optimized Instances. E2-64 v3 instances are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.5GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 v3 instances are ideal for memory-intensive enterprise applications.

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant “Esv3” virtual machines. The pricing and billing meters for Esv3 sizes are the same as Ev3-series. Pricing for disks is available here.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GB $-
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GB $-
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GB $-
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GB $-
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GB $-
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

Seria G

Maszyny wirtualne z serii G korzystają z procesorów z rodziny Intel® Xeon® E5 v3 i zapewniają niezrównaną wydajność obliczeniową w celu obsługi obciążeń dużych baz danych, w szczególności produktów SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen i Hortonworks. Wystąpienie G5 jest izolowane do sprzętu dedykowanego pojedynczemu klientowi.

Jeśli potrzebujesz opcji uruchamiania środowisk produkcyjnych oprogramowania SAP HANA, które wymagają węzłów większych niż 0,5 TB, oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia) oferuje produkowany specjalnie w tym celu sprzęt z certyfikatem SAP. Pozwala on na wdrażanie dużych środowisk produkcyjnych powiązanych z obciążeniami SAP (OLTP i OLAP). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych „GS” i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów GS są takie same jak dla serii G.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
G1 2 28,00 GiB 384 GB $-
G2 4 56,00 GiB 768 GB $-
G3 8 112,00 GiB 1 536 GB $-
G4 16 224,00 GiB 3 072 GB $-
G5 32 448,00 GiB 6 144 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

Seria M

Maszyny wirtualne serii M są wyposażone w procesor Intel® Xeon® E7-8890 v3, 2,5 GHz (Haswell). Seria M oferuje do 128 rdzeni oraz 2,0 TiB pamięci, co zapewnia niezrównaną wydajność obliczeniową umożliwiającą obsługę dużych obciążeń w pamięci.

Wszystkie rozmiary maszyn wirtualnych serii M będą mogły korzystać z dysków trwałych w warstwach Standardowa i Premium. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Ms są takie same jak dla serii M.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
M64MS 64 1 750,00 GiB 2 000 GB $-
M128S 128 2 000,00 GiB 4 000 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

Seria L

Wystąpienia serii L to maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem magazynowania na potrzeby obciążeń o małym opóźnieniu, takich jak bazy danych NoSQL (np. Cassandra, MongoDB, Cloudera i Redis). Maszyny wirtualne serii L oferują do 32 rdzeni procesora CPU, procesor Intel® Xeon® z rodziny E5 v3, 8 GiB pamięci RAM na rdzeń oraz lokalny dysk SSD o pojemności od 768 GB do 6 TB. To wystąpienie obsługuje usługę Premium Storage.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
L4 4 32,00 GiB 678 GB $-
L8 8 64,00 GiB 1 388 GB $-
L16 16 128,00 GiB 2 807 GB $-
L32 32 256,00 GiB 5 630 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

Seria NC

Maszyny wirtualne serii N świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając klientom we wprowadzaniu innowacji, takich jak wysokiej klasy zdalna wizualizacja, uczenie głębokie i analiza predykcyjna. Maszyny wirtualne serii N korzystają z przyspieszonej platformy NVIDIA Tesla oraz technologii NVIDIA GRID 2.0, dzięki czemu zapewniają obsługę grafiki najwyższej klasy dostępnej teraz w chmurze. Dodatkowo seria N oferuje konfigurację NC24r zapewniającą interfejs sieciowy o niskich opóźnieniach i wysokiej przepływności zoptymalizowany pod kątem ściśle sprzężonych równoległych obciążeń obliczeniowych.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Procesor GPU Cena
NC6 6 56,00 GiB 340 GB 1X K80 $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GB 2X K80 $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X K80 $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X K80 $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

Seria NV

Maszyny wirtualne serii N świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając klientom we wprowadzaniu innowacji, takich jak wysokiej klasy zdalna wizualizacja, uczenie głębokie i analiza predykcyjna. Maszyny wirtualne serii N korzystają z przyspieszonej platformy NVIDIA Tesla oraz technologii NVIDIA GRID 2.0, dzięki czemu zapewniają obsługę grafiki najwyższej klasy dostępnej teraz w chmurze.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Procesor GPU Cena
NV6 6 56,00 GiB 340 GB 1X M60 $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GB 2X M60 $-
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X M60 $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

Seria H

Seria H to nowa rodzina wystąpień zaprojektowanych specjalnie z myślą o obsłudze obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności, takich jak modelowanie ryzyka finansowego, symulacje sejsmiczne i dotyczące złóż, modelowanie molekularne i badania z dziedziny genomiki. Opierają się one na procesorach Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz w przypadku opcji turbo) z pamięcią DDR 4. Opcja turbo jest zawsze włączona w wystąpieniach z serii H. Dwie konfiguracje serii H (H16r, H16mr) oferują również interfejs sieciowy o niskich opóźnieniach i wysokiej przepływności (RDMA) zoptymalizowany pod kątem ściśle sprzężonych równoległych obciążeń obliczeniowych, takich jak aplikacje MPI, i dostrojony do nich.

Więcej informacji

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków1 Cena
H8 8 56,00 GiB 1 000 GB $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GB $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GB $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GB $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GB $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GB $-

1 Dla wartości rozmiarów dysków użyto starszej etykiety „GB”. W rzeczywistości są one obliczane w gibibajtach i wszystkie wartości powinny być odczytywane jako „X GiB”

2 Dotyczy licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance. Dowiedz się więcej na temat korzyści z używania hybrydowej platformy Azure.

Opcje adresów IP

Do każdej usługi w chmurze zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure jest przypisywany bezpłatnie dynamiczny wirtualny adres IP (VIP). Za dodatkową opłatą można również otrzymać:

  • Publiczny adres IP na poziomie wystąpienia: dynamiczny publiczny adres IP (PIP) przypisany do maszyny wirtualnej na potrzeby bezpośredniego dostępu.
  • Zastrzeżony adres IP: publiczny adres IP, który można zastrzec dla subskrypcji. Może być używany jako adres VIP dla dowolnej usługi w chmurze w regionie.
  • Adres IP ze zrównoważonym obciążeniem: dodatkowy adres VIP ze zrównoważonym obciążeniem, który można przypisać do usługi w chmurze zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure.

Zobacz cennik adresów IP

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Usługa kontenerów Azure (ACS) to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Jednak w przypadku dostępności maszyn wirtualnych stosowana jest umowa SLA usługi Virtual Machines. Aby poznać więcej szczegółów, zobacz Umowa SLA usługi Virtual Machines.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Usługa kontenera

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś