Platforma Microsoft AI

Produktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji dla każdego dewelopera i każdego scenariusza

Twórz aplikacje nowej generacji — działające w inteligentnej chmurze oraz w inteligentnych węzłach brzegowych korzystających ze sztucznej inteligencji — za pomocą platformy Azure i szerokiej oferty produktywnych narzędzi łącznie z usługami poznawczymi.

Platforma Azure oferuje kompleksowy zestaw elastycznych usług sztucznej inteligencji, które sprawdzą się w każdym scenariuszu, oraz infrastrukturę sztucznej inteligencji klasy korporacyjnej, która obsłuży każde obciążenie operacjami sztucznej inteligencji. Nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji dla deweloperów i naukowców zajmujących się danymi, które umożliwiają łatwe i maksymalnie produktywne tworzenie rozwiązań sztucznej inteligencji.

Analizowanie

Znajdź nowe, nieoczekiwane sposoby dostosowania i wprowadzania innowacji w oparciu o swoje unikatowe dane

Interpretacja

Interpretuj dane biznesowe i dane dotyczące klientów w czasie rzeczywistym na dużą skalę (dotyczy m.in. tekstu, dokumentów, wideo i komunikacji głosowej)

Interakcje

Usuwanie barier technologicznych stojących przed klientami i rozwijanie możliwości swoich pracowników

Usługi SI

Przyspiesz tworzenie swoich rozwiązań SI dzięki usługom wysokiego poziomu. Użyj wybranej metody dopasowanej do docelowego scenariusza, aby uzyskać maksymalną produktywność i niezawodność.

Usługi poznawcze

Rozwiązuj problemy biznesowe dzięki sztucznej inteligencji. Dodaj do swoich aplikacji, witryn i botów inteligentne algorytmy umożliwiające dostrzeganie, słyszenie, wypowiadanie i interpretowanie treści przy użyciu naturalnych metod komunikacji.

Usługa Azure Bot

Przyspiesz tworzenie rozwiązań sztucznej inteligencji na potrzeby konwersacji. Korzystaj z płynnej integracji z Cortaną, usługą Office 365, narzędziami Slack, Facebook Messenger itd.

Usługi Machine Learning

Łatwo modeluj algorytmy sztucznej inteligencji i eksperymentuj z nimi. Dostosowuj je do swoich potrzeb.

Infrastruktura SI

Wykorzystaj potęgę infrastruktury sztucznej inteligencji z praktycznie nieograniczonymi możliwościami skalowania i zintegrowanymi usługami sztucznej inteligencji.

Usługi obliczeniowe SI

Elastyczne usługi obliczeniowe, które można skalować praktycznie bez ograniczeń do węzłów brzegowych.

Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight

Wykorzystaj zalety platformy Apache Spark w chmurze do wdrożeń o kluczowym znaczeniu.

Maszyny wirtualne do analizy danych

Korzystaj z płynnie działającego środowiska naukowych opracowań danych, które zawiera popularne narzędzia do eksploracji danych, modelowania i projektowania.

Zbiorcze szkolenie sztucznej inteligencji

Poznaj możliwości uczenia głębokiego z elastycznym skalowaniem w poziomie. Uruchamiaj rozwiązania sztucznej inteligencji z ogromną liczbą równoległych operacji skalowania w poziomie z użyciem procesorów GPU.

Azure Container Service (AKS)

Skalowanie i organizowanie kontenerów za pomocą narzędzia Kubernetes, platformy DC/OS lub rozwiązania Docker Swarm.

Przetwarzanie danych z użyciem SI

Dodaj możliwości SI do swojej platformy danych.

Data Lake Store

Wykonuj przekształcenia petabajtów danych i przetwarzaj te dane z użyciem sztucznej inteligencji.

Azure SQL Database

Korzystaj z języków R i Python oraz natywnego uczenia maszynowego w połączeniu z najlepszą w branży bazą danych SQL.

Azure Cosmos DB

Zintegruj sztuczną inteligencję z globalnie dystrybuowaną, wielomodelową usługą bazy danych.

Narzędzia SI

Wyposaż swój zespół w kompleksowe i produktywne narzędzia do kodowania rozwiązań sztucznej inteligencji i zarządzania nimi.

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Środowisko robocze usługi Azure Machine Learning

Wspieraj wizualne przetwarzanie danych obsługiwane za pomocą sztucznej inteligencji, eksperymenty i zarządzanie cyklem życia.

Visual Studio Tools for AI

Build, test, and deploy deep learning and AI solutions.

Notesy platformy Azure

Zorganizuj zestawy danych i notesy Jupyter w centralnej bibliotece na potrzeby analiz i naukowych opracowań danych.

Inne popularne narzędzia open source

Uzyskaj obsługę notesów Jupyter, platformy PyCharm itd.

Zestaw narzędzi SI dla usługi Azure IoT Edge

Wdrażaj modele uczenia głębokiego w połączeniu z SI działające lokalnie na urządzeniach IoT przy użyciu gotowych modeli.

Pobierz oficjalny dokument z opisem platformy Microsoft AI, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z różnych składników zestawu rozwiązań sztucznej inteligencji do tworzenia inteligentnych aplikacji.

Biuletyn SI

Zasubskrybuj biuletyn dotyczący rozwiązań SI, aby śledzić najnowsze informacje o platformie Microsoft AI, funkcjach, wydarzeniach i działaniach społeczności związanych z usługami Cognitive Services, Bot Framework, Machine Learning oraz Cognitive Toolkit.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Platformy uczenia głębokiego

Wykorzystaj inteligencję do przetwarzania ogromnych zestawów danych przy użyciu popularnych platform uczenia głębokiego, na platformie z kompleksowym wsparciem.

Klasyfikacja obrazów przy użyciu splotowych sieci neuronowych

Poznaj transfer efektów uczenia się, splotowe sieci neuronowe oraz algorytmy drzewa decyzyjnego powodujące wzrost gradientu.

Dowiedz się więcej

Odnajdywanie informacji dzięki uczeniu głębokiemu i przetwarzaniu języka naturalnego

Zobacz, jak można efektywnie używać uczenia głębokiego i przetwarzania języka naturalnego na platformie Microsoft AI.

Dowiedz się więcej

Zapobieganie awariom dzięki konserwacji predykcyjnej

Dowiedz się, jak wykorzystać usługę Azure Machine Learning do przewidywania potencjalnych awarii na podstawie danych z linii montażowej przesyłanych w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej
  • Carnival Maritime
  • Dixons Carphone
  • GrayMeta
  • JABIL
  • Renault Sport

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat opracowywania sztucznej inteligencji na platformie Azure oraz certyfikatów sztucznej inteligencji firmy Microsoft.

Aplikacje sztucznej inteligencji — wprowadzenie

Naucz się używać rozwiązań sztucznej inteligencji do rozpoznawania obrazów, przetwarzania mowy i rozpoznawania pisma ręcznego.

Dowiedz się więcej

Tworzenie niestandardowych aplikacji sztucznej inteligencji przy użyciu usług Cognitive Services

Korzystaj z usług Cognitive Services, aby tworzyć inteligentne aplikacje z przetwarzaniem języka naturalnego.

Dowiedz się więcej

Zaawansowane aplikacje sztucznej inteligencji

Twórz inteligentne aplikacje z uczeniem głębokim na potrzeby segmentacji obrazów i wykrywania obiektów przy użyciu zestawu Cognitive Toolkit.

Dowiedz się więcej

Certyfikat sztucznej inteligencji w chmurze

Zdobywaj i rozwijaj wiedzę specjalistyczną dzięki certyfikatom SI Azure dla usług Machine Learning.

Dowiedz się więcej