Azure AI

Już dziś urzeczywistnij sztuczną inteligencję (AI, artificial intelligence) w swojej firmie.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure na potrzeby sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja to umiejętność imitowania ludzkiego zachowania przez komputer. Za pośrednictwem sztucznej inteligencji komputery mogą analizować obrazy, rozumieć mowę, reagować w sposób naturalny i generować przewidywania na podstawie danych.

Tylko platforma Azure oferuje:

  • Dekady przełomowych badań
  • Technologię AI, z której korzysta firma Microsoft
  • Najbardziej kompleksową ofertę zgodności z przepisami i zabezpieczeń

Firma Microsoft jako pierwsza osiągnęła równoważność z człowiekiem w następujących obszarach:

Obraz

Rozpoznawanie obiektów

Mowa

Rozpoznawanie mowy

Język

Tłumaczenie maszynowe

Uzyskaj dostęp do funkcji sztucznej inteligencji, które napędzają następujące usługi:

Platforma Azure to najbardziej zaufana chmura

Zgodność

Więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze

Ochrona prywatności

Twoje dane należą do Ciebie i Ty je kontrolujesz

Zabezpieczenia

Wielowarstwowe mechanizmy kontroli obsługiwane przez sztuczną inteligencję

Firma Microsoft jako pierwsza osiągnęła równoważność z człowiekiem w następujących obszarach:

Obraz

Rozpoznawanie obiektów

Mowa

Rozpoznawanie mowy

Język

Tłumaczenie maszynowe

Już dziś urzeczywistnij sztuczną inteligencję w chmurze i na urządzeniach brzegowych w swojej firmie

Machine Learning

Szybko i łatwo twórz, trenuj i wdrażaj swoje modele oraz nimi zarządzaj.

Zdobywanie wiedzy

Odkryj nieuwidocznione wcześniej szczegółowe informacje z całej swojej zawartości.

Aplikacje i agenci sztucznej inteligencji

Dostarczaj przełomowe środowiska obsługi w swoich aplikacjach.

Uczenie maszynowe

Tylko platforma Azure oferuje najbardziej zaawansowane możliwości uczenia maszynowego. Szybko i łatwo twórz, trenuj i wdrażaj modele uczenia maszynowego przy użyciu rozwiązań Azure Machine Learning, Azure Databricks i ONNX. Używaj wybranych przez siebie narzędzi i struktur bez trwałych zobowiązań. Opracowuj modele szybciej dzięki zautomatyzowanemu uczeniu maszynowemu. Z łatwością wdrażaj i zarządzaj w chmurze i na urządzeniach brzegowych.

Azure Machine Learning

Usługa uczenia maszynowego oparta na języku Python ze zautomatyzowanym uczeniem maszynowym i funkcjami wdrażania urządzeń brzegowych.

ONNX

Format modelu „open source” i środowisko uruchomieniowe dla uczenia maszynowego, które umożliwia łatwe przechodzenie między wybranymi przez Ciebie strukturami i platformami sprzętowymi.

Używaj dowolnej struktury AI typu open source

Zdobywanie wiedzy

Odkryj nieuwidocznione wcześniej szczegółowe informacje w całej swojej zawartości — dokumentach, obrazach i multimediach — za pomocą usługi Azure Cognitive Search. Korzystając z jedynej usługi wyszukiwania z wbudowanymi funkcjami sztucznej inteligencji, odkrywaj wzorce i relacje w swojej zawartości, interpretuj tonacje, wyodrębniaj kluczowe frazy i nie tylko.

Azure Cognitive Search

Jedyna usługa wyszukiwania z wiodącymi w branży funkcjami sztucznej inteligencji do łatwego wyodrębniania szczegółowych informacji z całej Twojej zawartości.

Aplikacje i agenci sztucznej inteligencji

Zapewnij niepowtarzalne środowisko obsługi w swoich aplikacjach za pomocą usług Cognitive Services i Bot Service. Uzyskaj dostęp do wiodących w branży modeli AI, które są obecnie używane przez miliony osób w produktach takich jak usługa Office 365, konsole Xbox i usługa Bing. Dostosuj te modele za pomocą swoich danych i wdrażaj je tam, gdzie chcesz. Tylko platforma Azure zapewnia dostęp do tych sprawdzonych w praktyce możliwości.

Cognitive Services

Kolekcja specyficznych dla domeny, wstępnie wytrenowanych modeli AI, które możesz dostosować za pomocą swoich danych.

Bot Service

Specjalnie w tym celu skonstruowane środowisko do tworzenia botów z gotowymi szablonami umożliwiającymi szybkie rozpoczęcie pracy.

Już dziś zacznij tworzyć za pomocą sztucznej inteligencji

Eksploruj i eksperymentuj za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure.

  • Środki w wysokości $200 do 30 dni
  • 12 miesięcy korzystania z popularnych bezpłatnych usług
  • Ponad 25 zawsze bezpłatnych usług