Pomiń nawigację

Azure AI

Produktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji dla praktycznie każdego dewelopera i każdego scenariusza

Sztuczna inteligencja — objaśnienia

Elastyczna platforma Azure i obszerne portfolio narzędzi zwiększających efektywność pracy ze sztuczną inteligencją umożliwiają tworzenie inteligentnych aplikacji nowej generacji tam, gdzie znajdują się dane: w inteligentnej chmurze, lokalnie i na inteligentnych urządzeniach brzegowych.

Osiągnij więcej dzięki pełnemu zestawowi elastycznych i zaufanych usług sztucznej inteligencji — od gotowych interfejsów API, takich jak usługi Cognitive Services i Conversational AI z narzędziami Bot, do tworzenia niestandardowych modeli za pomocą usługi Azure Machine Learning na potrzeby dowolnego scenariusza. Platforma Azure AI obejmuje także infrastrukturę sztucznej inteligencji klasy korporacyjnej, która umożliwia uruchamianie obciążeń sztucznej inteligencji w dowolnym miejscu i na dowolną skalę. Nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji dla deweloperów i naukowców zajmujących się danymi, które umożliwiają łatwe i maksymalnie produktywne tworzenie rozwiązań sztucznej inteligencji.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure AI

Wydajne i zaawansowane narzędzia sztucznej inteligencji

Rozpocznij pracę z naszą kompleksową ofertą, aby tworzyć innowacyjne aplikacje sztucznej inteligencji: wybierz spośród nowatorskich, gotowych do użycia sztucznych inteligencji, dostosowywalnego uczenia maszynowego oraz usług i narzędzi do uczenia głębokiego.

Dostarcza sztuczną inteligencję wszędzie tam, gdzie jesteś

Dostarczamy dane i sztuczną inteligencję, więc możesz tworzyć aplikacje nowej generacji tam, gdzie dane już się znajdują — w inteligentnej chmurze, lokalnie i na inteligentnych urządzeniach brzegowych — korzystając z umiejętności, które już posiadasz. Wdrażanie modeli oparte na kontenerach pozwala na uruchamianie sztucznej inteligencji wszędzie, gdzie można uruchomić kontener Docker — w naszej chmurze, na naszych serwerach lub na urządzeniach.

Otwarta i elastyczna platforma

Łatwy wybór technologii i platformy uczenia głębokiego dopasowanych do Twojego scenariusza i umiejętności za pomocą otwartej platformy. Usługa Cognitive Services może być używana przez aplikacje napisane w dowolnym języku, a modele niestandardowe można tworzyć przy użyciu najnowszych struktur, takich jak Tensorflow, MXNet, Chainer, CNTK i innych.

Korzystaj z dekad inwestycji w sztuczną inteligencję

Od działu Microsoft Research do usługi Bing, pakietu Office, systemu Windows, konsoli Xbox i innych produktów sterowanych przez sztuczną inteligencję — używamy sztucznej inteligencji od dekad. Oto dlaczego mamy tak wiele gotowych i sprawdzonych modeli sztucznej inteligencji, których możesz użyć bezpośrednio w Twoich aplikacjach.

Sztuczna inteligencja klasy korporacyjnej

Firma Microsoft jest liderem branży w zakresie ustanawiania i spełniania jasnych wymagań dotyczących zabezpieczeń i prywatności. Platforma Azure spełnia szeroki zakres międzynarodowych i branżowych standardów, takich jak ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, a rygorystyczne audyty innych firm pod kątem standardu SOC potwierdzają zgodność platformy Azure ze ścisłymi zasadami kontrolnymi zabezpieczeń narzucanymi przez te standardy.

Innowacyjny sprzęt w hiperskali

Firma Microsoft optymalizuje rozwiązania pod kątem sztucznej inteligencji — od najnowszych procesorów GPU do modeli i sieci sztucznej inteligencji z akceleracją oferowaną przez procesory FPGA — dając deweloperom możliwości i elastyczność konieczne do tworzenia i uruchamiania modeli w największej skali w 50 regionach na całym świecie.

Klienci robią niezwykłe rzeczy ze sztuczną inteligencją, korzystając z platformy Azure

GrayMeta
Uber
Schneider Electric
Dixons Carphone
American Eagle
BT
Progressive
JABIL
NBA
Carnival Maritime
Snow Leopard Trust
Accenture

Proces sztucznej inteligencji

Wbudowanie sztucznej inteligencji w aplikację obejmuje trzy kluczowe kroki, lecz w zależności od Twoich wymagań i możliwości platforma Azure AI udostępnia elastyczne narzędzia pasujące do Twoich potrzeb. Wybierz udostępnione narzędzia, takie jak usługa Cognitive Services, aby uzyskać gotowe do użycia technologie klasy korporacyjnej umożliwiające pewne dostosowanie, lub wybierz narzędzie takie jak usługa Azure Machine Learning, która umożliwia wprowadzenie własnych danych, dając większe możliwości kontroli i dostosowywania.

Przygotowywanie danych

Łączenie z różnymi źródłami w celu pozyskania danych

Tworzenie i trenowanie

Określenie modelu i jego trenowanie za pomocą danych

Wdrażanie

Wdrażanie modelu i śledzenie wydajności

Usługi SI

Przyspiesz tworzenie swoich rozwiązań SI dzięki usługom wysokiego poziomu. Użyj wybranej metody dopasowanej do docelowego scenariusza, aby uzyskać maksymalną produktywność i niezawodność.

Gotowe do użycia

Skorzystaj z wysokiej jakości inteligentnych interfejsów API RESTful do obsługi obrazów, mowy, języka, wiedzy i wyszukiwania za pomocą kilku wierszy kodu. Nie musisz być ekspertem w zakresie analizy danych, aby sprawić, że Twoje systemy będą bardziej inteligentne, wciągające i rozpoznawalne —na przykład dzięki porozumiewaniu się z użytkownikami w języku naturalnym, wyszukiwaniu odpowiedniej zawartości na obrazach, rozpoznawaniu użytkowników po głosie itd.)

Gotowych usług możesz użyć bez zmian, lecz możesz także dostosować je za pomocą przygotowanych danych. Dane te zostaną automatycznie użyte do utworzenia i wytrenowania algorytmów pasujących do Twoich specyficznych potrzeb oraz uruchomienia tych algorytmów w aplikacji. Te usługi pomagają budować niestandardowe modele mowy dopasowane do sposobu mówienia użytkowników, przeszukiwać obrazy w celu zidentyfikowania specyficznej i ważnej dla Ciebie zawartości, a także tworzyć niestandardowe środowiska wyszukiwania dla użytkowników.

Dowiedz się więcej

Przygotowywanie danych Tworzenie i trenowanie Wdrażanie
Wbudowane lub umożliwiające wprowadzenie własnych danych Wbudowane Dodawanie do aplikacji
Zapoznaj się z interfejsami API:
GrayMeta

"Because the Cognitive Services APIs harness the power of machine learning, we were able to bring advanced intelligence into our product without the need to have a team of data scientists on hand"

Aaron Edell, Chief Product Owner, GrayMeta

Niestandardowe

Usługa Azure Machine Learning umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji we właściwym czasie bez względu na skalę. Usługa Azure Machine Learning to w pełni zarządzana usługa w chmurze dla analityków danych i deweloperów, która ułatwia przygotowywanie danych oraz tworzenie i trenowanie własnych modeli w celu osiągnięcia najlepszych wyników. Modele te można uruchamiać wszędzie z pewnością, że dane są chronione przez funkcje zabezpieczeń klasy korporacyjnej.

Szybko utwórz prototyp na komputerze, a następnie łatwo przeskaluj go w górę na maszynach wirtualnych lub zwiększ jego skalę w poziomie przy użyciu klastrów usługi Spark. Proaktywnie zarządzaj wydajnością modeli, zidentyfikuj najlepszy model i promuj go za pomocą wyników analiz opartych na danych. Wdrażaj modele i zarządzaj nimi z dowolnego miejsca. Korzystaj z kontenerów platformy Docker, aby szybciej wdrażać modele do produkcji w chmurze, lokalnie lub w węzłach brzegowych. Przenoś modele o największej wydajności do produkcji i trenuj je ponownie w razie potrzeby.

Przygotowywanie danych Tworzenie i trenowanie Wdrażanie
Użyj własnych danych, przygotuj dane lokalnie lub w chmurze Użyj dowolnego zestawu narzędzi opartego na języku Python lub pakietów usługi Azure Machine Learning, aby szybko rozwiązywać problemy dotyczące widzenia, tekstu i prognozowania Dodawanie do aplikacji lub usługi
Schneider Electric

"Traditionally, machine learning is something that has only run in the cloud, but for many IoT scenarios that isn’t good enough… Now we have the flexibility to run it in the cloud or at the edge—wherever we need it to be."

Matt Boujonnier: Analytics Application Architect, Schneider Electric

Więcej informacji

Conversational

Twórz, łącz i wdrażaj inteligentne boty, które w naturalny sposób komunikują się z użytkownikami w witrynach internetowych, aplikacjach oraz usługach Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack i Facebook Messenger, oraz zarządzaj nimi. Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki pełnemu środowisku kompilacji botów przeznaczonemu dla języków C#, JavaScript, Python i Java.

Dowiedz się więcej

Progressive

"By using Microsoft Azure Bot Service and Cognitive Services … we’ve been able to continue our own Progressive journey of digital innovation and do it in an agile, fast, and cost-effective way."

Matt White: Marketing Manager, Personal Lines Acquisition Experience - Progressive Insurance

Maszyny wirtualne do analizy danych

Maszyny wirtualne do analizy danych to obrazy maszyny wirtualnej platformy Azure wstępnie zainstalowane, skonfigurowane i przetestowane za pomocą popularnych narzędzi, które są często używane do analizy danych, uczenia maszynowego i obsługi sztucznej inteligencji. Maszyny wirtualne do analizy danych oferują elastyczną pojemność na żądanie dla projektów o dużej skali — można je skalować w pionie i w poziomie na każdym sprzęcie platformy Azure. Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie w czasie korzystania. Uczenie głębokie za pomocą procesorów GPU jest natychmiastowo dostępne dzięki wstępnie skonfigurowanym narzędziom do uczenia głębokiego przeznaczonym dla klastrów procesorów GPU.

PyImageSearch

"If you're in the market for a deep learning cloud-based GPU instance, I would encourage you to try out Microsoft's DSVM… I would recommend it to anyone interested in a cloud-based deep learning solution."

Adrian Rosebrock, PyImageSearch

Otwarta i kompleksowa platforma

Narzędzia SI

Wyposaż swój zespół w kompleksowe i produktywne narzędzia do kodowania rozwiązań sztucznej inteligencji i zarządzania nimi.

Narzędzia Visual Studio Code na potrzeby sztucznej inteligencji

Twórz, testuj i wdrażaj rozwiązania uczenia głębokiego oraz sztucznej inteligencji.

Pakiety usługi Azure Machine Learning

Rozszerzenia języka Python umożliwiają szybkie tworzenie i wdrażanie bardzo dokładnych modeli.

Machine Learning Studio

W łatwy sposób twórz i wdrażaj rozwiązania do analiz predykcyjnych oraz zarządzaj nimi.

Zestaw narzędzi SI dla usługi Azure IoT Edge

Wdrażaj modele uczenia głębokiego w połączeniu z SI działające lokalnie na urządzeniach IoT przy użyciu gotowych modeli.

MMLSpark

Wysoko skalowalne narzędzia do uczenia głębokiego dla oprogramowania Apache Spark.

Struktury sztucznej inteligencji

Wykorzystaj inteligencję do przetwarzania ogromnych zestawów danych przy użyciu popularnych platform uczenia głębokiego, na platformie z kompleksowym wsparciem.

TensorFlow

Biblioteka oprogramowania typu open source umożliwiająca wykonywanie obliczeń numerycznych z wysoką wydajnością.

Onnx

Otwarty format na potrzeby reprezentowania modeli uczenia głębokiego.

Zestaw narzędzi usługi Azure Cognitive

Bezpłatny zestaw narzędzi typu open source klasy korporacyjnej umożliwiający trenowanie algorytmów uczenia głębokiego zoptymalizowanych pod kątem mowy.

Caffe2

Lekka, modularna i skalowalna platforma do uczenia głębokiego.

Pytorch

Naukowa struktura obliczeniowa, która stawia procesory GPU na pierwszym miejscu.

MxNet

Elastyczna i wydajna biblioteka do uczenia głębokiego.

scikit-learn

Proste i efektywne narzędzia do wyszukiwania i analizy danych

Chainer

Zaawansowana, elastyczna i intuicyjna platforma dla sieci neuronowych.

ML.NET

Rozwiązanie oparte na platformie .NET do tworzenia modeli usługi Machine Learning

Infrastruktura powiązana ze sztuczną inteligencją

Wykorzystaj potęgę infrastruktury sztucznej inteligencji z praktycznie nieograniczonymi możliwościami skalowania i zintegrowanymi usługami sztucznej inteligencji.

Azure Databricks

Przyspiesz innowacje, udostępniając możliwości analizy danych za pomocą funkcji analizy o wysokiej wydajności zoptymalizowanych pod kątem platformy Azure.

Azure Kubernetes Service

Skalowanie i organizowanie kontenerów za pomocą narzędzia Kubernetes, platformy DC/OS lub rozwiązania Docker Swarm.

Azure Cosmos DB

Zintegruj sztuczną inteligencję z globalnie dystrybuowaną, wielomodelową usługą bazy danych.

Azure SQL Database

Korzystaj z języków R i Python oraz natywnego uczenia maszynowego w połączeniu z najlepszą w branży bazą danych SQL.

Azure Batch AI

Poznaj możliwości uczenia głębokiego z elastycznym skalowaniem w poziomie. Opracowuj funkcje sztucznej inteligencji na wielką skalę, korzystając z ogromnej skali zrównoleglenia dzięki wsparciu procesorów GPU.

Azure Data Lake Storage

Wykonuj przekształcenia petabajtów danych i przetwarzaj te dane z użyciem sztucznej inteligencji.

Maszyny wirtualne do analizy danych

Korzystaj z płynnie działającego środowiska naukowych opracowań danych, które zawiera popularne narzędzia do eksploracji danych, modelowania i projektowania.

Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight

Wykorzystaj zalety platformy Apache Spark w chmurze do wdrożeń o kluczowym znaczeniu.

Azure IoT Edge

Rozszerz inteligencję chmury na urządzenia Edge lub uruchamiaj zaawansowane modele bezpośrednio na urządzeniach Edge.

Popularne scenariusze utworzone za pomocą platformy Azure AI

Enterprise Productivity ChatbotAzure Bot Service can be easily combined with Language Understanding to build powerful enterprise productivity bots, allowing organizations to streamline common work activities by integrating external systems, such as Office 365 calendar, customer cases stored in Dynamics CRM and much more.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Czatbot zwiększający produktywność w przedsiębiorstwie

Usługę Azure Bot Service można łatwo połączyć z usługą interpretacji języka, aby tworzyć zaawansowane boty zwiększające produktywność w przedsiębiorstwie. Pozwala to organizacjom na usprawnianie typowych działań związanych z pracą przez zintegrowanie systemów zewnętrznych, takich jak między innymi kalendarz usługi Office 365 i sprawy klientów przechowywane w rozwiązaniu Dynamics CRM.

Dowiedz się więcej

Biuletyn SI

Zasubskrybuj biuletyn dotyczący rozwiązań SI, aby śledzić najnowsze informacje o platformie Microsoft AI, funkcjach, wydarzeniach i działaniach społeczności związanych z usługami Cognitive Services, Bot Framework, Machine Learning oraz Cognitive Toolkit.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Sztuczna inteligencja to dla Ciebie nowość?

Bezpłatnie analizuj popularne, gotowe do użycia usługi

Wypróbuj usługi Cognitive Services