Azure AI

Już dziś urzeczywistnij sztuczną inteligencję (AI, artificial intelligence) w swojej firmie.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure na potrzeby sztucznej inteligencji?

Uzyskaj na własnych warunkach sprawdzone, bezpieczne i odpowiedzialne funkcje sztucznej inteligencji za pomocą platformy Azure AI. Twórz rozwiązania o znaczeniu krytycznym, które umożliwiają analizowanie obrazów, rozumienie mowy, generowanie przewidywań na podstawie danych oraz naśladować inne inteligentne zachowania człowieka — wszystko to przy użyciu platformy Azure AI.

Tylko platforma Azure AI daje wszystkie następujące możliwości:

Skierowanie uwagi na zwiększanie możliwości wszystkich deweloperów

Deweloperzy aplikacji

Dodawaj możliwości sztucznej inteligencji do aplikacji bez wiedzy z zakresu uczenia maszynowego

Naukowcy pracujący z danymi

Współpracuj i twórz modele szybciej za pomocą wybranych narzędzi i struktur

Inżynierowie uczenia maszynowego

Szybciej i bardziej niezawodnie dostarczaj modele przy użyciu istniejących praktyk metodyki DevOps

Odporność na najbardziej wymagające obciążenia

Sprawdzone

Uzyskaj dostęp do tych samych funkcji sztucznej inteligencji, które napędzają działanie firmy Microsoft

Zaawansowane

Skaluj bez ograniczeń na niezrównanej globalnej infrastrukturze platformy Azure

Bezpieczeństwo

Polegaj na najbardziej zaufanej chmurze z większą liczbą certyfikatów zgodności w porównaniu z innymi

Bezkompromisowe wsparcie dla odpowiedzialnej sztucznej inteligencji

Zrozumienie

Interpretuj zachowanie i minimalizuj odchylenie w systemach sztucznej inteligencji

Ochrona prywatności

Zachowaj prywatność i zapewnij poufność

Kontrola

Wymuszaj odpowiedzialność i zapewniaj zgodność

Już dziś urzeczywistnij sztuczną inteligencję w chmurze i na urządzeniach brzegowych w swojej firmie

Machine Learning

Szybko i łatwo twórz, trenuj i wdrażaj swoje modele oraz nimi zarządzaj.

Zdobywanie wiedzy

Odkryj nieuwidocznione wcześniej szczegółowe informacje z całej swojej zawartości.

Aplikacje i agenci sztucznej inteligencji

Dostarczaj przełomowe środowiska obsługi w swoich aplikacjach.

Uczenie maszynowe

Tylko platforma Azure oferuje najbardziej zaawansowane możliwości uczenia maszynowego. Szybko i łatwo twórz, trenuj i wdrażaj modele uczenia maszynowego przy użyciu rozwiązań Azure Machine Learning, Azure Databricks i środowiska uruchomieniowego ONNX. Optymalizuj i przyspieszaj wnioskowanie oraz trenowanie uczenia maszynowego. Opracowuj modele szybciej dzięki zautomatyzowanemu uczeniu maszynowemu. Z łatwością wdrażaj na dużą skalę dzięki usłudze Kubernetes na platformie Azure. Zarządzaj modelami uczenia maszynowego w chmurze i na urządzeniach brzegowych.

Start your learning path today

Azure Machine Learning

Usługa uczenia maszynowego oparta na języku Python ze zautomatyzowanym uczeniem maszynowym i funkcjami wdrażania urządzeń brzegowych.

Środowisko uruchomieniowe ONNX

Format modelu typu open source i środowisko uruchomieniowe ma na celu przyspieszenie uczenia maszynowego w wielu różnych strukturach, systemach operacyjnych i platformach sprzętowych.

Uczenie maszynowe

Używaj dowolnej struktury AI typu open source

Zdobywanie wiedzy

Odkryj nieuwidocznione wcześniej szczegółowe informacje w całej swojej zawartości — dokumentach, obrazach i multimediach — za pomocą usługi Azure Cognitive Search. Korzystając z jedynej usługi wyszukiwania z wbudowanymi funkcjami sztucznej inteligencji, odkrywaj wzorce i relacje w swojej zawartości, interpretuj tonacje, wyodrębniaj kluczowe frazy i nie tylko.

Azure Cognitive Search

Jedyna usługa wyszukiwania z wiodącymi w branży funkcjami sztucznej inteligencji do łatwego wyodrębniania szczegółowych informacji z całej Twojej zawartości.

Zdobywanie wiedzy

Aplikacje i agenci sztucznej inteligencji

Zapewnij niepowtarzalne środowisko obsługi w swoich aplikacjach za pomocą usług Cognitive Services i Bot Service. Uzyskaj dostęp do wiodących w branży modeli AI, które są obecnie używane przez miliony osób w produktach takich jak usługa Office 365, konsole Xbox i usługa Bing. Dostosuj te modele za pomocą swoich danych i wdrażaj je tam, gdzie chcesz. Tylko platforma Azure zapewnia dostęp do tych sprawdzonych w praktyce możliwości.

Learn how to build AI-powered apps

Cognitive Services

Kolekcja specyficznych dla domeny, wstępnie wytrenowanych modeli AI, które możesz dostosować za pomocą swoich danych.

Bot Service

Specjalnie w tym celu skonstruowane środowisko do tworzenia botów z gotowymi szablonami umożliwiającymi szybkie rozpoczęcie pracy.

Cognitive Services

Uznanie ze strony najlepszych analityków w branży

Już dziś zacznij tworzyć za pomocą sztucznej inteligencji

Eksploruj i eksperymentuj za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure.

  • Środki w wysokości $200 do 30 dni
  • 12 miesięcy korzystania z popularnych bezpłatnych usług
  • Ponad 25 zawsze bezpłatnych usług