Platforma Microsoft AI

Produktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji dla każdego dewelopera i każdego scenariusza

Platforma Azure w połączeniu z usługami zwiększającymi produktywność umożliwia tworzenie aplikacji nowej generacji działających w inteligentnej chmurze oraz w inteligentnych węzłach brzegowych korzystających ze sztucznej inteligencji.

Korzystaj z kompleksowego zestawu elastycznych usług sztucznej inteligencji, które sprawdzą się w każdym scenariuszu, i infrastruktury sztucznej inteligencji klasy korporacyjnej, która obsłuży każde obciążenie operacjami sztucznej inteligencji. Nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji dla deweloperów i naukowców zajmujących się danymi, które umożliwiają łatwe i maksymalnie produktywne tworzenie rozwiązań sztucznej inteligencji.

Analizowanie

Wykorzystaj unikatowe dane, aby usprawnić swoją firmę w sposób, który nie był dotychczas możliwy

Interpretacja

Interpretuj dane biznesowe i dotyczące klientów w czasie rzeczywistym na dużą skalę (dotyczy m.in. tekstu, dokumentów, wideo i komunikacji głosowej)

Interakcje

Pozbądź się barier technologicznych w relacjach z klientami i zwiększ możliwości pracowników

Usługi SI

Przyspiesz tworzenie rozwiązań SI dzięki usługom wysokiego poziomu. Użyj wybranej metody dopasowanej do docelowego scenariusza, aby uzyskać maksymalną produktywność i niezawodność.

Usługi poznawcze

Rozwiązuj problemy biznesowe dzięki sztucznej inteligencji. Dodaj do swoich aplikacji, witryn i botów inteligentne algorytmy umożliwiające dostrzeganie, słyszenie, wypowiadanie i interpretowanie treści przy użyciu naturalnych metod komunikacji.

Usługa Azure Bot

Przyspiesz tworzenie rozwiązań sztucznej inteligencji na potrzeby konwersacji. Korzystaj z płynnej integracji z Cortaną, usługą Office 365, narzędziami Slack, Facebook Messenger itd.

Usługi Machine Learning

Łatwo modeluj algorytmy sztucznej inteligencji i eksperymentuj z nimi. Dostosowuj je do swoich potrzeb.

Infrastruktura SI

Wykorzystaj potęgę infrastruktury sztucznej inteligencji z praktycznie nieograniczonymi możliwościami skalowania i zintegrowanymi usługami sztucznej inteligencji.

Usługi obliczeniowe SI

Elastyczne usługi obliczeniowe, które można skalować praktycznie bez ograniczeń do węzłów brzegowych.

Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight

Wykorzystaj platformę Apache Spark w chmurze do wdrożeń o kluczowym znaczeniu.

Maszyny wirtualne do analizy danych

Korzystaj z płynnie działającego środowiska naukowych opracowań danych, które zawiera popularne narzędzia do eksploracji danych, modelowania i projektowania.

Zbiorcze szkolenie sztucznej inteligencji

Poznaj możliwości uczenia głębokiego z elastycznym skalowaniem w poziomie. Uruchamiaj rozwiązania sztucznej inteligencji z ogromną liczbą równoległych operacji skalowania w poziomie z użyciem procesorów GPU.

Azure Container Service (AKS)

Skalowanie i organizowanie kontenerów za pomocą narzędzia Kubernetes, platformy DC/OS lub rozwiązania Docker Swarm.

Przetwarzanie danych z użyciem SI

Dodaj funkcje sztucznej inteligencji do swojej platformy danych

Data Lake Store

Wykonuj przekształcenia petabajtów danych i przetwarzaj te dane z użyciem sztucznej inteligencji.

SQL Database

Korzystaj z języków R i Python oraz natywnego uczenia maszynowego w połączeniu z najlepszą w branży bazą danych SQL.

Azure Cosmos DB

Zintegruj sztuczną inteligencję z globalnie dystrybuowaną, wielomodelową usługą bazy danych.

Narzędzia SI

Kompleksowe i produktywne narzędzia do kodowania rozwiązań sztucznej inteligencji i zarządzania nimi.

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Środowisko robocze usługi Azure Machine Learning

Wizualne przetwarzanie danych obsługiwane za pomocą sztucznej inteligencji, eksperymenty i zarządzanie cyklem życia.

Narzędzia Visual Studio Code na potrzeby sztucznej inteligencji

Twórz, debuguj, testuj i wdrażaj rozwiązania SI w narzędziach Visual Studio Code w systemach Windows i Mac.

Notesy platformy Azure

Zorganizuj zestawy danych i notesy Jupyter w centralnej bibliotece na potrzeby analiz i naukowych opracowań danych.

Inne popularne narzędzia open source

Obsługa notesów Jupyter, platformy PyCharm itd.

Zestaw narzędzi SI dla usługi Azure IoT Edge

Wdrażaj modele uczenia głębokiego w połączeniu z SI działające lokalnie na urządzeniach IoT przy użyciu gotowych modeli.

Pobierz oficjalny dokument z opisem platformy Microsoft AI, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z różnych składników zestawu rozwiązań sztucznej inteligencji do tworzenia inteligentnych aplikacji.

Biuletyn SI

Zasubskrybuj biuletyn dotyczący rozwiązań SI, aby otrzymywać najnowsze informacje o platformie Microsoft AI, funkcjach, wydarzeniach i działaniach społeczności związanych z usługami Cognitive Services, Bot Framework, Machine Learning oraz Cognitive Toolkit.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Platformy uczenia głębokiego

Wykorzystaj inteligencję do przetwarzania ogromnych zestawów danych przy użyciu popularnych platform uczenia głębokiego, z kompleksowym wsparciem.

Klasyfikacja obrazów przy użyciu splotowych sieci neuronowych

Poznaj algorytmy drzewa decyzyjnego: splotowych sieci neuronowych, wzrostu gradientu oraz transferu efektów uczenia się.

Dowiedz się więcej

Odnajdywanie informacji dzięki uczeniu głębokiemu i przetwarzaniu języka naturalnego

Zbadaj, jak można efektywnie używać uczenia głębokiego i przetwarzania języka naturalnego na platformie Microsoft AI.

Dowiedz się więcej

Zapobieganie awariom dzięki konserwacji predykcyjnej

Dowiedz się, jak wykorzystać usługę Azure Machine Learning do przewidywania potencjalnych awarii na podstawie danych z linii montażowej przesyłanych w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej
  • Carnival Maritime
  • Dixons Carphone
  • GrayMeta
  • JABIL
  • Renault Sport

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat opracowywania sztucznej inteligencji na platformie Azure oraz certyfikatów sztucznej inteligencji firmy Microsoft.

Aplikacje sztucznej inteligencji — wprowadzenie

Naucz się używać rozwiązań sztucznej inteligencji do rozpoznawania obrazów, przetwarzania mowy i rozpoznawania pisma ręcznego.

Dowiedz się więcej

Tworzenie niestandardowych aplikacji sztucznej inteligencji przy użyciu usług Cognitive Services

Korzystaj z usług Cognitive Services, aby tworzyć inteligentne aplikacje z przetwarzaniem języka naturalnego.

Dowiedz się więcej

Zaawansowane aplikacje sztucznej inteligencji

Twórz inteligentne aplikacje z uczeniem głębokim na potrzeby segmentacji obrazów i wykrywania obiektów przy użyciu zestawu Cognitive Toolkit.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj certyfikat sztucznej inteligencji w chmurze

Zdobywaj i rozwijaj wiedzę specjalistyczną dzięki certyfikatom SI Azure dla usług Machine Learning.

Dowiedz się więcej