Pomiń nawigację

Zestaw Azure SDK 2.3 dla deweloperów platformy .NET

Nie masz jeszcze konta? Wypróbuj już teraz!

Wszyscy użytkownicy uzyskują bezpłatny hosting 10 witryn sieci Web platformy ASP.NET i zachowują je nawet po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

Utwórz bezpłatne konto

Subskrybenci programu Visual Studio otrzymują co miesiąc środki o wartości do $150, które mogą wydać na zasoby platformy Azure.

Aktywuj korzyści MSDN

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Zacznij już teraz.

Stwórz swoją pierwszą aplikację dla systemu Azure

Warte tysiąca słów

Seria filmów Azure Friday

Co nowego w zestawie Azure SDK dla platformy .NET 2.3

Dodawanie zasobów systemu Azure podczas tworzenia własnej aplikacji (Visual Studio 2013)

Łatwe przygotowywanie i tworzenie witryn sieci Web lub maszyn wirtualnych na platformie Azure oraz skryptów publikowania programu PowerShell z poziomu nowego kreatora ASP.NET.

Łatwe publikowanie (Visual Studio 2012 i 2013)

Kreator publikowania w sieci Web jest łatwiejszy w obsłudze i umożliwia publikowanie na maszynach wirtualnych. Pozwala także na używanie wygenerowanych skryptów programu PowerShell do szybkiego wdrażania witryn Azure Websites i maszyn wirtualnych systemu Azure.

Diagnostyka i debugowanie (Visual Studio 2012 i 2013)

Zdalne diagnozowanie problemów z aplikacjami przy użyciu nowej funkcji debugowania zdalnego dla maszyn wirtualnych i usług Mobile Services oraz nowe debugowanie kodu natywnego. Lokalne debugowanie usług Cloud Services przy użyciu narzędzia Emulator Express.

Eksplorator serwera (Visual Studio 2012 i 2013)

Nowe funkcje Eksploratora serwera umożliwiają tworzenie maszyn wirtualnych, przesyłanie komunikatów do usługi Notification Hubs oraz wyświetlanie dzienników śledzenia i danych witryn sieci Web, co ułatwia rozwiązywanie problemów. Węzeł witryn sieci Web umożliwia także zdalne wyświetlanie i edytowanie plików z witryny, co ułatwia włączanie i wyłączanie błędów niestandardowych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat nowych funkcji i aktualizacji, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Jeszcze lepszy system Azure dzięki programowi Visual Studio 2013 Update 2

Zainstaluj program Visual Studio 2013 Update 2, aby uzyskać dostęp do następujących dodatkowych funkcji systemu Azure:

Tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych

Możliwość wykorzystania umiejętności w zakresie platformy .NET do tworzenia i wdrażania usług Mobile Services .NET dla aplikacji do Sklepu Windows oraz systemów Windows Phone, iOS i Android bezpośrednio w programie Visual Studio. Zdalne diagnozowanie problemów z aplikacjami przy użyciu nowych funkcji debugowania zdalnego dla usług Mobile Services.

Edycja JSON

Edytor JSON oferuje teraz oznaczanie kolorami, analizowanie, weryfikowanie i technologię IntelliSense opartą na schematach.

Dodatkowe narzędzia i biblioteki dla deweloperów .NET

Polecenia cmdlet programu PowerShell systemu Azure

Automatyzacja zarządzania usługami i używania usług za pośrednictwem skryptów programu PowerShell. Najnowsza wersja zapewnia obsługę Menedżera zasobów, a także nowych poleceń cmdlet dla witryn sieci Web, zadań WebJob, wdrażania z poczuciem pewności i narzędzia Web Deploy.

Dowiedz się więcej

Zestaw SDK zarządzania usługami systemu Azure dla platformy .NET

Zarządzaj tworzeniem, wdrażaniem i niszczeniem zasobów systemu Azure przy użyciu nowego interfejsu API platformy .NET.

Dowiedz się więcej

Pakiety .NET NuGet systemu Azure

Pobierz biblioteki .NET dla usług Service Bus, Storage, Caching, Media Services i innych.

Dowiedz się więcej

Interfejs wiersza polecenia systemu Azure (X-Plat CLI)

Zarządzanie usługami i wykonywanie typowych zadań przy użyciu prostego, działającego na wielu platformach narzędzia wiersza polecenia. Najnowsza wersja zapewnia obsługę Menedżera zasobów i nowe polecenia umożliwiające zarządzanie usługami systemu Azure.

Dowiedz się więcej

Narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio

Narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio zapewniają macierzystą obsługę języka programu PowerShell bezpośrednio w zestawie narzędzi IDE. Oprócz podstawowych funkcji edycji, takich jak wyróżnianie składni czy funkcja IntelliSense, udostępniają one także funkcje zaawansowane, jak debugowanie, obsługa projektów, konsola wiersza polecenia czy adapter testu jednostkowego.

Dowiedz się więcej