Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Zabezpieczenia sieci na platformie Azure

Chroń aplikacje i obciążenia w chmurze przed cyberatakami sieciowymi za pomocą usług zabezpieczeń sieci

Stosowanie podejścia opartego na modelu Zero Trust w celu zabezpieczenia obciążeń

Niezależnie od tego, czy przenosisz obciążenia, czy modernizujesz aplikacje na platformie Azure, korzystanie z natywnych dla chmury mechanizmów kontroli i usług zabezpieczeń sieci zwiększa elastyczność biznesową oraz pozwala obniżyć koszty infrastruktury zabezpieczeń. Zwiększ bezpieczeństwo sieci w chmurze, korzystając z podejścia Zero Trust do przeprowadzenia segmentacji sieci oraz stosowania inteligentnej ochrony przed zagrożeniami i szyfrowania ruchu.

Osoba programująca grę wyścigową przy swoim biurku

Azure Kubernetes Service (AKS)

Zwiększ szybkość tworzenia oprogramowania, integrując zarządzanie zabezpieczeniami sieci i tworzenie oprogramowania z metodyką DevSecOps. Zaimplementuj infrastrukturę jako kod i dodaj mechanizmy kontroli zabezpieczeń bezpośrednio do przepływów pracy tworzenia aplikacji, aby przyspieszyć opracowywanie i skrócić czas wprowadzania na rynek.

Dłonie korzystające z telefonu komórkowego nad laptopem

Usługi aplikacji

Zwiększ bezpieczeństwo obciążeń platformy Azure za pomocą zautomatyzowanego zarządzania zabezpieczeniami sieci i automatycznych uaktualnień oraz popraw wgląd w środowisko. Zabezpieczenia sieci platformy Azure zmniejszają prawdopodobieństwo naruszenia zabezpieczeń, a także powiązane koszty naruszenia.

Magazyn danych z wieloma kablami i przewodami

Usługi danych

Pomóż zespołom IT w wydajniejszej pracy związanej z siecią i szybszym wdrażaniu.

Dłonie piszące na laptopie

Usługi danych

Zredukuj koszty konserwacji lokalnych narzędzi zabezpieczeń i czasochłonnego zarządzania dostawcami.

Powrót do kart

Dowiedz się więcej, korzystając z architektury rozwiązań dla zabezpieczeń sieci na platformie Azure

Dowiedz się, jak zabezpieczyć sieci przed atakami, korzystając z najlepszych rozwiązań

Część pierwsza weryfikacji koncepcji zabezpieczeń sieci platformy Azure: planowanie

Poznaj ryzyko i potencjalne narażenie koncepcyjnego projektu sieci oraz dowiedz się, jak korzystać z usług i narzędzi platformy Azure w celu poprawy zabezpieczeń sieci.

Najlepsze rozwiązania z zakresu zabezpieczeń sieci na platformie Azure

Dowiedz się więcej o najlepszych rozwiązaniach dotyczących platformy Azure z zakresu ulepszania zabezpieczeń sieci.

Zabezpieczenia i zawieranie sieci

Poznaj zalecenia dotyczące najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania zabezpieczeniami i zawierania sieci.

Zabezpieczanie obciążeń i zarządzanie nimi przy użyciu segmentacji na poziomie sieci

Poznaj najlepszy sposób implementacji bezpiecznej sieci hybrydowej przy użyciu narzędzi platformy Azure.

Technologia sieci piasty i szprych na platformie Azure

Korzyści z używania konfiguracji piasty i szprych obejmują niższe koszty, usuwanie ograniczeń subskrypcji i izolację obciążeń.

Bezpiecznie zarządzane aplikacje internetowe

Ograniczanie dostępu do aplikacji z Internetu za pomocą usługi Azure Application Gateway i Azure Web Application Firewall.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach sieci platformy Azure

Azure Firewall

Azure Firewall

Chroń zasoby usługi Azure Virtual Network za pomocą natywnej dla chmury zapory nowej generacji.

Azure DDoS Protection

Azure DDoS Protection

Chroń zasoby platformy Azure przed atakami DDoS za pomocą monitorowania i automatycznego ograniczania ryzyka w sieci.

Azure Web Application Firewall

Azure Web Application Firewall

Chroń aplikacje internetowe przed złośliwymi atakami, botami i typowymi lukami w zabezpieczeniach internetowych.

Azure Bastion

Azure Bastion

Uzyskuj bezproblemowy dostęp zdalny do maszyn wirtualnych bez żadnego narażenia wiążącego się z użyciem publicznych adresów IP.

Azure Firewall Manager

Azure Firewall Manager

Centralnie konfiguruj zasady zabezpieczeń sieci w wielu regionach i zarządzaj nimi.

Azure Front Door

Azure Front Door

Uzyskaj szybką, niezawodną i bardziej bezpieczną sieć dostarczania zawartości (CDN) w chmurze z inteligentną ochroną przed zagrożeniami.

Azure Network Watcher

Azure Network Watcher

Monitoruj i diagnozuj zasoby w sieciach wirtualnych, wyświetlaj ich metryki oraz włączaj dla nich dzienniki.

Azure

Azure Content Delivery Network

Zapewniaj bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o zasięgu globalnym.

Zaufanie firm każdej wielkości

Firma BP wdraża chmurę hybrydową oraz przenosi aplikacje i operacje centrum danych na platformę Azure.

Robotnicy na platformie wiertniczej na oceanie

Często zadawane pytania

  • Rozwiązania natywne dla chmury koncentrują się na szybkości, skalowalności i elastyczności. Wybierając natywną dla chmury usługę zabezpieczeń sieci, można znacznie szybciej i niższym kosztem wdrożyć usługę z możliwością skalowania automatycznego. Ponadto usługa natywna dla chmury zapewnia lepszą integrację z innymi używanymi usługami platformy Azure, dając o wiele większą elastyczność przenoszenia obciążeń do chmury.

  • Azure Firewall i Azure DDoS Protection to dwie usługi, od których należy zacząć, jeśli przenosisz obciążenia z zewnętrznymi adresami IP. Zapewnią one filtrowanie ruchu sieciowego i ochronę przed atakami typu „odmowa usługi”, które mogą spowodować zakłócenia w działaniu obciążenia.

  • Azure Web Application Firewall i Azure DDoS Protection to dwie usługi, które pomagają chronić aplikacje internetowe przed złośliwymi atakami, botami i typowymi lukami w zabezpieczeniach internetowych.

  • Wypróbuj usługę Azure Bastion, w pełni zarządzaną usługa, która zapewnia bezpieczniejszy i bezproblemowy dostęp za pomocą protokołów Remote Desktop Protocol (RDP) i Secure Shell Protocol (SSH) do maszyn wirtualnych bez ryzyka ujawnienia z powodu użycia publicznych adresów IP.

  • Odwiedź witrynę internetową Zero Trust , aby dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć o proaktywnym bezpieczeństwie z użyciem modelu Zero Trust, w tym poznać model dojrzałości Zero Trust i raport wdrożenia Zero Trust.

Używanie usługi Azure Firewall na potrzeby zarządzania ruchem

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Firewall dzięki 5-minutowemu samouczkowi Szybki start.