Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Ważność obciążenia dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 08 maja, 2019

Uruchamianie mieszanych obciążeń dla rozwiązania do analizy jest często niezbędne w celu skutecznego i szybkiego wykonywania procesów biznesowych. W sytuacjach, kiedy zasoby są ograniczone, możliwość decydowania o tym, które obciążenia muszą zostać uruchomione najpierw, jest niezwykle ważna, ponieważ pomaga zarządzać ogólnymi kosztami związanymi z rozwiązaniem. Na przykład raporty pulpitu nawigacyjnego członków zarządu mogą być ważniejsze, niż zapytania ad-hoc. Ważność obciążenia umożliwia teraz realizację tego scenariusza. Żądania o większej ważności mają zagwarantowany szybszy dostęp do zasobów, co pozwala spełniać ustalenia wstępnie zdefiniowanych umów dotyczących poziomu usług i zapewnia priorytetyzowanie ważnych żądań.

Pojęcie klasyfikacji obciążenia

Aby można było zdefiniować priorytet obciążenia, należy sklasyfikować różnorodne żądania. Usługa Azure SQL Data Warehouse obsługuje elastyczne zasady klasyfikacji, które można ustawić dla zapytania SQL, użytkownika bazy danych, roli bazy danych, loginu usługi Azure Active Directory lub grupy usługi Azure Active Directory. Klasyfikacja obciążeń jest wykonywana przy użyciu nowej składni CREATE WORKLOAD CLASSIFIER (Utwórz klasyfikator obciążenia).

Pojęcie ważności obciążenia

Ważność obciążenia jest ustalana za pośrednictwem klasyfikacji. Ważność ma wpływ na dostęp inicjatora żądania do zasobów systemowych, takich jak pamięć, procesor CPU, operacje We/Wy i blokady. Do żądania może zostać przypisany jeden z następujących pięciu poziomów ważności: low, below_normal, normal, above_normal i high (niska, poniżej_normalnej, normalna, powyżej_normalnej, wysoka). W przypadku zaplanowania żądania o ważności above_normal uzyskuje ono dostęp do zasobów przed żądaniem o domyślnej ważności normal.

Aby uzyskać więcej informacji o ważności obciążeń, zobacz artykuły z omówieniem klasyfikacji i ważności w dokumentacji. Zapoznaj się też z dokumentacją polecenia CREATE WORKLOAD CLASSIFIER.

https://azure.microsoft.com/en-au/blog/azure-sql-data-warehouse-releases-new-capabilities-for-performance-and-security/Przeczytaj ogłoszenie w blogu

  • Azure Synapse Analytics
  • Features