TERAZ DOSTĘPNE

Aprowizacja użytkowników przychodzących z produktu Workday do usługi Azure AD jest teraz dostępna

Data opublikowania: 23 stycznia, 2019

Bezpiecznie korzystaj z zaawansowanych danych tożsamości i pracowników i organizacji w produkcie Workday oraz automatyzuj aprowizację użytkowników przychodzących w usługach Active Directory i Azure AD, aby wyeliminować stare rozwiązania polegające na synchronizowaniu danych pracowników za pomocą plików prostych lub skryptów niestandardowych. Zaimplementuj kompleksową funkcję do zarządzania cyklem życia tożsamości, która obsługuje wszystkie scenariusze dołączania, przenoszenia i opuszczania za pomocą produktu Workday jako systemu rekordów.

Dowiedz się więcej

  • Usługa Azure Active Directory
  • Features
  • Security