Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Indeksy wieloznaczne w interfejsie API usługi Azure Cosmos DB dla MongoDB

Data opublikowania: 24 czerwca, 2020

W naszej najnowszej aktualizacji usługi opublikowano indeksy wieloznaczne w interfejsie API usługi Azure Cosmos DB dla MongoDB, popularną funkcję bazy danych MongoDB wprowadzoną w bazie danych MongoDB w wersji 4.2. Teraz, w wersji ogólnie dostępnej, indeksy wieloznaczne umożliwiają obsługę skutecznych zapytań nawet wtedy, gdy nie są znane wszystkie pola potrzebne do wcześniejszego indeksowania. Używanie indeksów wieloznacznych jest prostsze, co pozwala na łatwe indeksowanie każdego pola bez konieczności oddzielnego definiowania każdego indeksu.

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty