Przejdź do głównej zawartości

Przeprowadź uaktualnienie do neuronowego modelu głosu zamiany tekstu na mowę do 31 sierpnia 2024 r.

Data opublikowania: 17 sierpnia, 2021

Zamiana tekstu na mowę obecnie obsługuje zarówno głosy standardowe, jak i neuronowe. Jednak głosy neuronowe zapewniają bardziej naturalne brzmienie mowy wyjściowej, a tym samym lepszą obsługę użytkownika końcowego, więc 31 sierpnia 2024 r. wycofujemy głosy standardowe i nie będą one już obsługiwane po tej dacie.
 

Oto krótkie porównanie funkcji standardowej i neuronowej zamiany tekstu na mowę: 

Standardowa zamiana tekstu na mowę

Neuronowa zamiana tekstu na mowę

Zauważalnie robotyczna 

Naturalnie brzmiąca, bliższa mowie ludzkiej 

Ograniczone możliwości dostrajania głosu 

Zaawansowane możliwości dostrajania głosu  

Brak nowych inwestycji w przyszłe czcionki głosowe 

Stałe inwestycje w przyszłe czcionki głosowe 

 

Wymagane działanie

  1. Zapoznaj się ze strukturą cen i odsłuchaj przykłady głosów neuronowych, aby ustalić odpowiedni głos dla swoich potrzeb biznesowych.    

  1. W celu wprowadzenia zmiany wykonaj odpowiednie kroki, aby zaktualizować nazwę głosu w swoich żądaniach syntezy mowy i użyć obsługiwanych nazw głosów neuronowych w wybranych językach do 31 sierpnia 2024 r. Od 1 września 2024 r. głosy standardowe nie będą już obsługiwane. Używaj głosów neuronowych w swoich żądaniach syntezy mowy, zarówno w chmurze, jak i lokalnie.     

Pomoc i obsługa techniczna

Jeśli masz pytania, uzyskaj odpowiedzi od ekspertów ze społeczności w witrynie Microsoft Q&A. Jeśli masz plan pomocy technicznej i potrzebujesz pomocy technicznej, utwórz wniosek o pomoc techniczną.   

  • Mowa platformy Azure AI
  • Retirements