Zmiana nazw i identyfikatorów GUID publicznych adresów IP usługi Virtual Network

Opublikowano: wtorek, 12 lutego 2019

Od 1 kwietnia 2019 r. nazwy i identyfikatory GUID zasobów publicznych adresów IP usługi Virtual Network zmienią się. 

Informacje dotyczące zmian nazw znajdują się w poniższej tabeli.

Identyfikator GUID zasobu

Nowa nazwa usługi

Poprzednia nazwa usługi

Nowy typ usługi

Poprzedni typ usługi

Nowa nazwa zasobu

Poprzednia nazwa zasobu

Stara nazwa produktu

Nowa nazwa produktu

9c150bf9-2bad-430e-a53c-c213804f49ef

Virtual Network

Virtual Network

Adresy IP

Adresy IP

Statyczny publiczny adres IP w warstwie Standardowa

Dynamiczny adres IP

Adresy IP — Standardowa — statyczny adres IP

Adresy IP — Standardowa — statyczny adres IP

Informacje dotyczące zmian identyfikatorów GUID zasobów znajdują się w poniższej tabeli.

Istniejący identyfikator GUID zasobu

Nowy identyfikator GUID zasobu

Nazwa usługi

Typ usługi

Nazwa zasobu

Poprzednia nazwa regionu

Nowa nazwa regionu

f84ec8ff-ada1-4164-98cd-1571522a1443

2748bb9a-8309-4ad6-a997-cc60bad2258d

Virtual Network

Prefiks publicznego adresu IP

Statyczne adresy IP

US Gov – strefa 1

Rząd USA

  • Virtual Network
  • Services