Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Wyzwalanie przebiegu w usłudze Azure Pipelines za pomocą usługi GitHub Actions

Data opublikowania: 06 grudnia, 2019

Usługa GitHub Actions dla usługi Azure Pipelines jest teraz dostępna w aktualizacji przebiegu 161 usługi Azure DevOps. Wyzwalanie przebiegu w usłudze Azure Pipelines za pomocą usługi GitHub Actions bezpośrednio z przepływu pracy GitHub Actions. Ponadto jest dostępna obsługa wielu repozytoriów w usłudze Azure Pipelines, dzięki czemu możesz pobierać i wyewidencjonowywać inne repozytoria, a nie tylko to, które jest używane do przechowywania potoku YAML.

Zobacz wszystkie nowe aktualizacje i funkcje w najnowszym przebiegu.

Ogólne

Azure Pipelines

Azure Repos

  • Azure DevOps
  • Features

Powiązane produkty