Przejdź do głównej zawartości

Aktualizacje usługi Azure Monitor — kontenery dla regionów w Chinach, szablon pulpitu nawigacyjnego Grafana, agent

Data opublikowania: 16 października, 2019
  • W kwietniu 2019 r. dodaliśmy obsługę usług Azure Kubernetes Services (AKS) w regionach w Chinach. W ramach tej obsługi widok wielu klastrów jest teraz dostępny w spisie treści, dzięki czemu można monitorować wiele klastrów jednocześnie. Ponadto aparat AKS-Engine jest teraz obsługiwany w regionach w Chinach. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dokumentacji.
  • Zaktualizowano agenta usługi Azure Monitor dla kontenerów w celu obsługi ustawień adnotacji zasobników. Zapewnia to obsługę likwidacji metryk rozwiązania Prometheus dla konfiguracji przestrzeni nazw za pomocą mapy konfiguracji. Ponadto obsługiwane są dane wyjściowe opisowych błędów na potrzeby rozwiązywania problemów z ustawieniami wycinania. Zapoznaj się z naszymi informacjami o wersji, aby uzyskać więcej szczegółów. Informacje o obsługiwanych wersjach usługi Kubernetes można znaleźć w tej dokumentacji.
  • Szablon pulpitu nawigacyjnego Grafana jest teraz dostępny dla gotowych do użycia metryk zebranych przez usługę Azure Monitor dla kontenerów. Dowiedz się więcej.
  • Azure Monitor
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Management