Przezroczyste szyfrowanie danych (Transparent Data Encryption) z obsługą funkcji BYOK („bring your own key”) dla usług Azure SQL Database i Azure SQL Data Warehouse

Opublikowano: wtorek, 19 września 2017

Z przyjemnością ogłaszamy udostępnienie wersji zapoznawczej przezroczystego szyfrowania danych (Transparent Data Encryption) z obsługą funkcji BYOK („bring your own key”) dla usług Azure SQL Database i Azure SQL Data Warehouse. Klucze używane do szyfrowania przechowywanych danych można teraz kontrolować za pomocą funkcji przezroczystego szyfrowania danych dzięki przechowywaniu tych kluczy głównych w usłudze Azure Key Vault.

Dzięki tej dodatkowej funkcji organizacja może sprawować większą kontrolę nad zarządzaniem kluczami. Używanie klucza z magazynu kluczy do szyfrowania danych magazynowanych i określania, kto i kiedy ma dostęp do danych. 

Więcej informacji można znaleźć w tym wpisie w blogu.

  • SQL Data Warehouse
  • Azure SQL Database
  • Features