Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Spójna transakcyjnie kopia bazy danych dla usługi Azure SQL Database w warstwie Hiperskala

Data opublikowania: 22 września, 2020

Teraz dostępna w wersji zapoznawczej warstwa usługi Hiperskala w usłudze Azure SQL Database obsługuje generowanie spójnej transakcyjnie kopii bazy danych do tego samego lub innego serwera logicznego lub regionu, podobnie jak kopia bazy danych już obsługiwana w innych warstwach usługi. Pozwala to na obsługę scenariuszy, w których bazy danych w warstwie Hiperskala muszą być kopiowane z różnych powodów, takich jak programowanie i testowanie. Jeśli kopia bazy danych jest tworzona w tym samym regionie, jest to szybka operacja niezależnie od rozmiaru danych, podobna do przywracania do punktu w czasie w warstwie Hiperskala. Kopia bazy danych między regionami jest wolniejszą operacją na danych zależną od ich rozmiaru.

Jeśli wymagasz obsługi kopii bazy danych w przepływie pracy, możesz teraz skorzystać z unikatowych funkcji warstwy Hiperskala, takich jak obsługa bardzo dużych baz danych, szybkie skalowanie i wiele replik. Dowiedz się, jak utworzyć kopię bazy danych i zapoznaj się z naszym blogiem dotyczącym kopii baz danych w warstwie Hiperskala, aby uzyskać więcej informacji.

  • Azure SQL Database
  • Features