Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Baza danych TimescaleDB dla usługi Azure Database for PostgreSQL do obsługi obciążeń IoT i szeregów czasowych

Data opublikowania: 18 marca, 2019

Firma Microsoft zawarła partnerstwo z firmą Timescale, którego skutkiem jest wprowadzenie obsługi bazy danych TimescaleDB w usłudze Azure Database for PostgreSQL. Rozszerzenie TimescaleDB umożliwia kontynuowanie używania bazy danych PostgreSQL przy jednoczesnym używaniu bazy danych TimescaleDB na potrzeby skalowania pod kątem obciążeń szeregów czasowych. Włączenie rozszerzenia TimescaleDB na nowym lub istniejącym serwerze usługi Azure Database for PostgreSQL wyeliminuje potrzebę uruchamiania dwóch baz danych do zbierania danych relacyjnych i szeregów czasowych.  

Więcej informacji można znaleźć w powiązanym wpisie w blogu platformy Azure

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features