Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Kompilator języka Solidity usługi Azure Blockchain Workbench został uaktualniony do wersji 0.5.10

Data opublikowania: 14 stycznia, 2020

W odpowiedzi na sugestie klientów, kompilator języka Solidity usługi Azure Blockchain Workbench 1.8.0 został uaktualniony do najnowszej wersji: 0.5.10. 

Należy pamiętać, że w przypadku wdrażania nowych aplikacji w usłudze Blockchain Workbench, przekazywanie starszych kontraktów inteligentnych może spowodować wyświetlanie komunikatów o błędach z informacją, że wymagana jest inna wersja kompilatora. Ze względu na to, że między wersjami 0.4 i 0.5 kompilatora istnieją zmiany powodujące niezgodność, należy zaktualizować kontrakt inteligentny, aby uwzględnić te zmiany. Wszystkie przykłady usługi Azure Blockchain w witrynie GitHub zostały zaktualizowane.  

Aby zaktualizować wersję kompilatora języka Solidity, wdróż nowe wystąpienie usługi Blockchain Workbench za pośrednictwem witryny Azure Portal lub uaktualnij swoje istniejące wdrożenia do wersji 1.8.0 przy użyciu skryptu uaktualnienia.   

  • Features