W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Obsługa nowego przekierowywania adresów URL usługi Azure AD B2C jest w trakcie opracowywania

Data opublikowania: 03 kwietnia, 2019

Gdy usługa Azure AD B2C zostanie skonfigurowana jako dostawca tożsamości dla portalu deweloperów, użytkownicy będą przekierowywani do usługi Azure AD B2C na potrzeby rejestracji i logowania. W przeszłości używano adresu URL login.microsoftonline.com. W ostatnim czasie w usłudze Azure AD B2C wprowadzono nowy adres URL (b2clogin.com) i planowane jest wycofanie starego adresu URL w przyszłości.   

 

Z tego powodu pracujemy nad zmianami, które zapewnią obsługę nowego adresu URL przekierowania i umożliwią klientom wybranie, który adres URL ma być używany. Dodamy nowe pole „Urząd” w jednostce Dostawca tożsamości, w którym klienci będą mogli określić adres URL przekierowania. Ta funkcja będzie także przydatna po wprowadzeniu obsługi niestandardowych adresów URL w usłudze Azure AD B2C w przyszłości. 

 

Dowiedz się więcej o usłudze Azure API Management.

  • API Management
  • Features

Powiązane produkty