Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa migracji usługi Amazon RDS for PostgreSQL do usługi Azure Database for PostgreSQL w trybie online

Data opublikowania: 23 stycznia, 2019

Skorzystaj z ogólnie dostępnej funkcji usługi Azure Database Migration Service, aby przeprowadzić migrację usługi Amazon RDS for PostgreSQL do usługi Azure Database for PostgreSQL, podczas gdy źródłowa baza danych pozostaje w trybie online podczas migracji. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przeprowadzać migracje online przy minimalnym czasie przestoju za pomocą usługi Azure Database Migration Service, przeczytaj samouczek Migracja w trybie online bazy danych PostgreSQL do usługi Azure SQL Database for PostgreSQL przy użyciu usługi Database Migration Service.

Dowiedz się więcej

  • Usługa Azure Database Migration Service (klasyczna)
  • Azure Database for PostgreSQL
  • Services