Usługa Stream Analytics obsługuje dane wyjściowe do usługi Azure Data Lake Storage Gen 2

Opublikowano: środa, 17 lipca 2019

Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz adapter wyjściowy dla ruchu wychodzącego do usługi Azure Data Lake Storage Gen2 — wysoce skalowalnego i ekonomicznego rozwiązania typu Data Lake do analizy danych big data. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji naszych adapterów wyjściowych.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure Data Lake Storage
  • Features