Pomiń nawigację

Ogólna dostępność: usługa Load Balancer w warstwie Standardowa i publiczny adres IP w warstwie Standardowa w usłudze Azure Government

Data opublikowania: 28 stycznia, 2019

Usługa Azure Load Balancer w warstwie Standardowa i publiczny adres IP w warstwie Standardowa są teraz ogólnie dostępne w regionach chmury usługi Azure Government.

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa oferuje odporność i łatwość użycia wszystkich zasobów maszyn wirtualnych wewnątrz sieci wirtualnej. Obsługuje ona scenariusze ruchu przychodzącego i wychodzącego, udostępnia małe opóźnienia i wysoką przepływność oraz skaluje nawet miliony przepływów dla wszystkich aplikacji TCP i UDP. Reguł równoważenia obciążenia możesz używać wraz z sondami kondycji TCP/HTTP/HTTPS, regułami równoważenia obciążenia portów wysokiej dostępności dla urządzeń wirtualnych, regułami NAT dla ruchu przychodzącego na potrzeby przekierowania portów i regułami ruchu wychodzącego w celu skalowania i dostrajania łączności wychodzącej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Load Balancer w warstwie Standardowa, zobacz Omówienie usługi Load Balancer w warstwie Standardowa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł ruchu wychodzącego, zobacz Omówienie reguł ruchu wychodzącego.

Aby uzyskać informacje na temat reguł równoważenia obciążenia dla portów wysokiej dostępności, zobacz Omówienie portów wysokiej dostępności.
 

  • Równoważenie obciążenia
  • Virtual Network
  • Microsoft Azure Portal
  • Features
  • Regions & Datacenters