Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Łącznik platformy Spark dla usługi Azure Cosmos DB

Data opublikowania: 17 listopada, 2017

Łącznik platformy Spark dla usługi Azure Cosmos DB umożliwi analizę danych w czasie rzeczywistym, uczenie maszynowe, analizę zaawansowaną oraz eksplorowanie danych rozproszonych globalnie w usłudze Azure Cosmos DB dzięki nawiązaniu połączenia z usługą Apache Spark. Łącznik będzie efektywnie wykorzystywać natywne indeksy zarządzane przez usługę Azure Cosmos DB i pozwoli na użycie kolumn z możliwością aktualizowania podczas przeprowadzania analizy. Będzie on również używać filtrowania przewidywania w zakresie przekazywania względem szybko zmieniających się danych rozproszonych globalnie, korzystając ze zróżnicowanego zestawu scenariuszy IoT, nauki o danych i analizy. Uwzględniono również następujące możliwości: obsługa łańcucha platformy Spark ze strukturą przy użyciu zestawienia zmian usługi Cosmos DB, udoskonalenia wydajności zapytań oraz obsługa najnowszej wersji platformy Spark.

 

  • Features