Przejdź do głównej zawartości

Wycofanie i zastąpienie określonych funkcji usługi Security Center 31 lipca 2019 r.

Data opublikowania: 30 kwietnia, 2019

W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy klika ulepszeń usługi Azure Security Center, jak również uruchomiliśmy usługę Azure Sentinel w wersji zapoznawczej.  Dzisiaj ogłaszamy zmiany w usłudze Azure Security Center polegające na usunięciu starszych funkcji, dla których istnieją nowe alternatywy, wycofaniu funkcji z ograniczonym wdrożeniem oraz dopasowaniu funkcji rozwiązania SIEM do usługi Azure Sentinel.  Wycofamy te funkcje 31 lipca 2019 r.

Nie będzie już możliwy dostęp do tych funkcji w witrynie Azure Portal lub za pośrednictwem interfejsu API:

  • Wydarzenia
  • Wyszukiwanie
  • Klasyczny pulpit nawigacyjny Tożsamość i dostęp
  • Pulpit nawigacyjny analizy zagrożeń
  • Przepływ badania w alertach zabezpieczeń
  • Edytowanie ustawień konfiguracji zabezpieczeń dla zasad zabezpieczeń
  • Pulpit nawigacyjny Zabezpieczenia i inspekcja w usłudze Log Analytics

Każda z tych funkcji może zostać zastąpiona nowymi funkcjami w usłudze Security Center lub istniejącymi funkcjami w usłudze Azure Log Analytics lub wersji zapoznawczej usługi Azure Sentinel.

Wymagana akcja

Nie później niż do 31 lipca 2019 r. wykonaj wskazówki dla każdej z powyższych funkcji, których używasz, aby zacząć korzystać z funkcji zastępczych w usłudze Security Center, Log Analytics lub Sentinel.

  • Retirements