W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Łącznik RosettaNet i pomoc techniczna Standard są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Zaktualizowano: 15 maja, 2019

RosettaNet to organizacja non-profit, która wprowadziła standardowy proces udostępniania informacji biznesowych. Jej standardy są szeroko stosowane w branży półprzewodników, elektroniki i logistyki oraz powszechnie używane w procesach łańcucha dostaw. Organizacja RosettaNet tworzy i obsługuje procesy interfejsów partnera w celu zapewnienia wspólnych definicji procesów biznesowych na potrzeby wymiany komunikatów RosettaNet. Rozwiązanie RosettaNet wykorzystuje język XML i definiuje wytyczne dotyczące komunikatów, interfejsy procesów biznesowych oraz struktury wdrażania na potrzeby interakcji pomiędzy firmami. 

Usługa Logic Apps zapewnia możliwość wysyłania i odbierania komunikatów RosettaNet za pośrednictwem łącznika RosettaNet, który obsługuje operacje dekodowania, czyli odbierania, i kodowania, czyli wysyłania komunikatów.  Te komunikaty mogą dotyczyć akcji, sygnału lub potwierdzenia. Łącznik generuje też powiadomienia o niepowodzeniach, wykorzystując konfiguracje procesów interfejsów partnera. Łącznik obsługuje również: 

  •  Specyfikację RNIF 2.00.01, w tym akcję, sygnał, szyfrowanie i podpisywanie 
  •   Wszystkie procesy interfejsów partnera zdefiniowane przez RNIF 2.00.01
  •  Komunikaty synchroniczne i asynchroniczne 

Dowiedz się więcej.

  • Features
  • Services
  • Microsoft Build