Przejdź do głównej zawartości

Wycofywanie usługi Azure Batch AI

Data opublikowania: 06 marca, 2019

Firma Microsoft udostępniła ogólnie usługę Azure Machine Learning 4 grudnia 2018 r., dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć, trenować i wdrażać modele uczenia maszynowego oraz zarządzać nimi. Ta nowa usługa w pełni zastąpiła możliwości usługi Azure Batch AI w wersji zapoznawczej, dlatego usługa Batch AI zostanie wycofana 31 marca 2019 r. Klienci muszą zmigrować swoje modele do tego dnia.  

Zalecana akcja

Klienci powinni przeprowadzić migrację do usługi Azure Machine Learning przed 31 marca 2019 r., aby uniknąć przerw w działaniu aplikacji oraz korzystać z aktualizacji poprawiających jakość i aktualizacji funkcji. Opublikowaliśmy przewodnik migracji, aby ułatwić klientom mapowanie pojęć i pokazać fragmenty kodu w tych dwóch usługach.

Aby rozwiązać problemy z migracją do usługi Azure Machine Learning Service, skontaktuj się z zespołem produktu pod adresem AzureBatchAITrainingPreview@service.microsoft.com 

Przeczytaj tutaj, co się dzieje z usługą Azure Batch AI

  • Retirements