W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Replika do odczytu między regionami dla usług Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL

Data opublikowania: 15 maja, 2019

Replikacja asynchroniczna między regionami jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej dla usługi Azure Database for MySQL i usługi Azure Database for PostgreSQL. Możesz utworzyć nawet pięć serwerów replik tylko do odczytu dla każdego serwera głównego, aby skalować w poziomie i równoważyć obciążenia z dużą liczbą odczytów między serwerami replik i regionami platformy Azure. Skorzystaj z tej funkcji, aby zapewnić ciągłość działania w scenariuszach odzyskiwania po awarii. Należy pamiętać, że zatrzymanie replikacji do repliki do odczytu powoduje, że staje się ona autonomicznym serwerem akceptującym operacje odczytu i zapisu.

Więcej informacji zawiera dokumentacja produktu dla usług MySQL i PostgreSQL.

Dowiedz się więcej o naszej dokumentacji produktu Azure DB for PostgreSQL

Dowiedz się więcej o naszej dokumentacji produktu Azure DB for MySQL

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Azure Database for MySQL
  • Features