Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: integracja sieci wirtualnej w usłudze Azure Data Lake Storage Gen1

Data opublikowania: 16 października, 2018

Integracja sieci wirtualnej zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do konta usługi Azure Data Lake Storage Gen1 przez udzielanie dostępu tylko z dozwolonych podsieci w sieci wirtualnej. Dzięki temu może ona pełnić taką samą funkcję jak punkty końcowe usługi sieci wirtualnej. W usłudze Data Lake Storage Gen2, która zostanie wkrótce udostępniona, ta funkcja zapewnia jednolity poziom zabezpieczeń sieci dla klientów z istniejącymi kontami usługi Data Lake Storage Gen1.

Integracja sieci wirtualnej w usłudze Data Lake Storage Gen1 używa punktów końcowych usługi między sieciami wirtualnymi klienta i usługą Azure Active Directory, aby umożliwić blokowanie dostępu do kont usługi Data Lake Storage Gen1 z określonej sieci wirtualnej.

Funkcja jest dostępna w wersji zapoznawczej we wszystkich regionach usługi Data Lake Storage Gen1.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji integracji sieci wirtualnej w usłudze Azure Data Lake Storage.

  • Features
  • Services