Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Platforma Node.js 18 w usłudze Azure Functions

Data opublikowania: 31 sierpnia, 2022

Obsługa usługi Azure Functions dla platformy Node.js 18 jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Ta wersja platformy Node.js jest obsługiwana przez środowisko uruchomieniowe usługi Functions w wersji 4.x

Platforma Node.js 18 jest obecnie na etapie wersji początkowej. Możesz ją pobrać lub znaleźć więcej informacji na stronie wersji platformy Node.js.

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Functions w programie Visual Studio Code.

  • Features