Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: migawki przyrostowe magazynu Disk Storage w warstwie Premium SSD v2

Data opublikowania: 23 lutego, 2023

Ogłaszamy wersję zapoznawczą migawek przyrostowych magazynu Disk Storage w warstwie Premium SSD v2 w regionach Azure Wschodnie stany USA i Europa Zachodnia. Ta nowa funkcja jest szczególnie ważna dla klientów, którzy chcą tworzyć kopie zapasowe danych przechowywanych na dyskach w celu odzyskiwania danych w razie przypadkowego usunięcia lub zapewnić sobie „ostatnią linię obrony” przed atakami wymuszającymi okup (ransomware) bądź ciągłość działalności. Można teraz tworzyć migawki przyrostowe magazynu Disk Storage w warstwie Premium SSD v2 na dyskach HDD w warstwie Standardowa. Ponadto zasobów migawek można używać do przechowywania przyrostowych kopii zapasowych dysku, tworzenia lub odzyskiwania na nowych dyskach albo pobierania migawek do lokalizacji lokalnych. Ta nowa funkcja wprowadza dodatkową warstwę ochrony danych i większą elastyczność dla użytkowników.

Więcej informacji zawiera dokumentacja 

  • Features
  • Pricing & Offerings