Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Uruchamianie i zatrzymywanie w usłudze Azure Spring Cloud, dołączanie własnego magazynu trwałego i łącznik usług

Data opublikowania: 17 listopada, 2021

Nowe funkcje usługi Azure Spring Cloud na listopad 2021 r. są następujące:

Uruchamianie i zatrzymywanie aplikacji w usłudze Azure Spring Cloud (wersja zapoznawcza): Aplikacje działające w usłudze Azure Spring Cloud mogą nie wymagać ciągłego działania. Aktywne wykorzystanie zasobów w usłudze Azure Spring Cloud i koszty można obniżyć, zmniejszając liczbę uruchomionych wystąpień, gdy nie są potrzebne.

Dołączanie własnego magazynu trwałego (wersja zapoznawcza): Do usługi Azure Spring Cloud można dołączyć własny magazyn trwały do przechowywania dzienników aplikacji i dodatkowych agentów monitorowania wydajności aplikacji. Ta funkcja zwiększa możliwości przeprowadzania zaawansowanego rozwiązywania problemów dzięki wykorzystaniu zrzutu sterty, zrzutu wątków i narzędzia Java Flight Recorder.

Łączenie aplikacji z usługami platformy Azure za pomocą łącznika zasobów (wersja zapoznawcza): Teraz możesz połączyć aplikacje działające w usłudze Azure Spring Cloud z usługami platformy Azure, takimi jak bazy danych, magazyn, obsługa komunikatów, magazyn kluczy i innymi — wszystko to za pomocą jednego polecenia lub kilku kliknięć.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Spring Cloud.

  • Features