Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Service Bus dla języka Python

Data opublikowania: 05 lutego, 2019

Teraz możesz używać usługi Azure Service Bus z poziomu usług w języku Python, korzystając z nowej wersji zapoznawczej pakietu usługi Service Bus dla języka Python. Zacznij od uruchomienia polecenia „pip install azure-servicebus”, a następnie obserwuj nasze oficjalne dokumenty. Pakiet usługi Service Bus udostępnia spójne idiomy do wysyłania i odbierania wiadomości przez protokół AMQP 1.0 zaimplementowany w ramach pakietu uamqp.

Usługa Azure Service Bus to zarządzany broker komunikatów, który oferuje kolejki dla komunikacji typu „jeden do jednego” między usługami oraz tematy i subskrypcje dla publikowania/subskrybowania komunikatów. Zapewnia niezawodną, asynchroniczną komunikację między mikrousługami bez konieczności zarządzania złożoną infrastrukturą brokera.

Podziel się swoją opinią i poinformuj o problemach w narzędziu do śledzenia problemów zestawu Azure Python SDK.

  • Service Bus
  • SDK and Tools
  • Services
  • Open Source

Powiązane produkty