Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala (Citus) — kompresja kolumnowa

Data opublikowania: 25 maja, 2021

Usługa Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala (Citus) obsługuje teraz kompresję kolumnową przy użyciu rozwiązania Citus 10 w wersji zapoznawczej. Kompresji kolumnowej można używać z funkcjami zwiększania skali w poziomie rozwiązania Citus lub bez nich. Baza danych Postgres zazwyczaj przechowuje dane w wierszach, a tabele oparte na wierszach są dobre dla obciążeń transakcyjnych, ale mogą powodować zbyt intensywne wykonywanie operacji we/wy w przypadku niektórych zapytań analitycznych. Kompresja kolumnowa grupuje dane według kolumn, a nie według wierszy. Rozmieszczenie danych według kolumn zazwyczaj również zapewnia dobrą kompresję i oznacza, że zapytania mogą pomijać kolumny, których nie potrzebują. Obecnie ta funkcja jest dostępna tylko w regionie Wschodnie stany USA.

Dowiedz się więcej o kompresji kolumnowej.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Open Source