Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Notes klasyfikatora kluczy partycji usługi Azure Cosmos DB

Data opublikowania: 30 marca, 2022

Za pomocą notesu klasyfikatora kluczy partycji usługi Azure Cosmos DB można wybrać optymalny klucz partycji dla obciążenia. Przy użyciu tego notesu można wprowadzić informacje o nowym lub istniejącym obciążeniu, w tym podstawowe szczegóły, informacje o zapytaniach i proponowane klucze partycji. Klasyfikator użyje tych informacji w celu sklasyfikowania wprowadzonych proponowanych kluczy i udzieli zaleceń, a także przedstawi szczegółowe informacje o korzyściach i wadach każdej z propozycji. Klasyfikator udostępnia również analizę wszystkich zapytań międzypartycyjnych, które mogą wystąpić w wyniku wybrania jednej z propozycji. Klasyfikator działa z dowolnymi dużymi lub małymi obciążeniami oraz z dużym obciążeniem odczytu lub zapisu. 

Pobierz i uruchom notes klasyfikatora kluczy partycji, aby rozpocząć

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty