Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa usługi AKS dla wersji Kubernetes 1.26

Data opublikowania: 29 marca, 2023

Obsługa platformy Kubernetes w wersji 1.26 przez usługę AKS jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej. Wersja 1.26 platformy Kubernetes 1.26 wprowadza 37 ulepszeń. Ta wersja zawiera nowe ulepszenia ogólnych metryk platformy Kubernetes, a także planowania zasobników. 

Odwiedź oficjalną witrynę internetową platformy Kubernetes, aby dowiedzieć się więcej.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features