Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Źródła publiczne i o zakresie projektu dla usługi Azure Artifacts

Data opublikowania: 08 listopada, 2019

Usługa Azure Artifacts, której można używać do przechowywania pakietów kodu wielokrotnego użytku dla środowisk .NET, Java, Python i JavaScript oraz udostępniania ich, umożliwia teraz zespołom tworzenie źródeł publicznych dostępnych dla wszystkich osób w Internecie bez uwierzytelniania. Ponadto zespoły mogą także tworzyć źródła artefaktów ograniczone do pojedynczych projektów. Wcześniej były one zawsze dostępne dla całej organizacji, do której należał projekt. 

Blog

  • Azure DevOps
  • Features

Powiązane produkty