Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Łącze prywatne platformy Azure jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 16 września, 2019

Łącze prywatne platformy Azure umożliwia bezpieczniejsze i bardziej prywatne łączenie się z usługami w sieciach wirtualnych platformy Azure za pomocą łącza prywatnego platformy Azure, które jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej. Łącze prywatne upraszcza architekturę sieci i zabezpiecza połączenie między punktami końcowymi na platformie Azure, zachowując dane w sieci platformy Azure i eliminując ekspozycję z Internetu. Łącze prywatne pozwala też tworzyć i renderować własne usługi na platformie Azure.

W publicznej wersji zapoznawczej łącze prywatne obsługuje usługi Azure Storage, Azure Data Lake Storage Gen 2, Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse i usługi należące do klientów.

Dowiedz się więcej o łączu prywatnym platformy Azure, łącznie z dokumentacją i cenami.

 

 

  • Virtual Network
  • Konta magazynu
  • Azure Data Lake Storage
  • Azure SQL Database
  • Azure Synapse Analytics
  • Compliance
  • Features
  • Regions & Datacenters
  • Services
  • Security