W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa programu PowerShell w usłudze Azure Functions

Data opublikowania: 29 kwietnia, 2019

Obsługa (w wersji zapoznawczej) programu PowerShell w usłudze Azure Functions, w tym natywna obsługa programu PowerShell Core 6, jak również modułów narzędzia Azure Az.

Ta wersja umożliwia automatyczne zarządzanie modułami platformy Azure w usłudze Azure Functions, a więc nie trzeba ich dołączać podczas pisania funkcji ani martwić się o ich aktualizowanie w celu uwzględnienia aktualizacji krytycznych i aktualizacji zabezpieczeń.

Ponadto możesz wykonywać zadania automatyczne, takie jak uwierzytelnianie względem zasobów platformy Azure przy użyciu tożsamości zarządzanej lub ładowanie dodatkowych poleceń, uruchamiając skrypt profile.ps1 przy uruchamianiu aplikacji funkcji.

Więcej informacji można znaleźć w blogu

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features
  • Services

Powiązane produkty