TERAZ DOSTĘPNE

Właściwość zabezpieczeń na poziomie wiersza o nazwie „username” w usłudze Power BI Embedded obsługuje znaki ASCII

Data opublikowania: 18 października, 2018

Przy integrowaniu usługi Power BI Embedded z aplikacją typową metodą dynamicznego korzystania z zabezpieczeń na poziomie wiersza jest skonfigurowanie przy użyciu programu Power BI Desktop roli w zestawie danych, która używa funkcji USERNAME() do przekazania parametru w tokenie osadzania.

Chociaż pole ma nazwę „username”, można w nim przekazać dowolną wartość, taką jak kraj, oddział czy identyfikator maszyny. Ograniczeniem było to, że to pole, pierwotnie zaprojektowane dla użytkowników w usłudze Power BI, było ograniczone wyłącznie do wartości nazw UPN. Dla wielu klientów oznaczało to zawężenie możliwości zastosowania lub konieczność korygowania samych danych w procesie ETL.

To ograniczenie zostało usunięte i teraz w tym polu mogą być przekazywane dowolne znaki ASCII. Nie trzeba już korygować danych. Za pomocą tego pola można też łatwo łączyć wiele wartości, aby następnie analizować i filtrować dynamicznie wiele wartości z użyciem biblioteki DAX.

Dowiedz się więcej na temat korzystania z zabezpieczeń na poziomie wierszy na potrzeby osadzania.

  • Features