Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Rozliczenia dla wielu organizacji w usłudze Azure DevOps są teraz dostępne

Data opublikowania: 19 marca, 2020

Rozliczenia dla wielu organizacji w usłudze Azure DevOps są teraz dostępne. Jeśli masz więcej niż jedną organizację usługi Azure DevOps, skorzystaj z rozliczeń dla wielu organizacji, aby jednocześnie regulować opłaty za każdego użytkownika planu podstawowego lub planu podstawowego i testowania we wszystkich organizacjach w ramach tej samej subskrypcji platformy Azure używanej do rozliczeń. Rozliczenia dla wielu organizacji mają zastosowanie do subskrypcji platformy Azure, ale można je ustawić z dowolnej organizacji korzystającej z niej na potrzeby rozliczeń.

Ogólne:

Azure Pipelines:

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Często zadawane pytania dotyczące rozliczeń dla wielu organizacji.

  • Azure DevOps
  • Features

Powiązane produkty