Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Wersja główna serwera Oracle WebLogic Server w usłudze Azure Virtual Machines jest teraz dostępna

Data opublikowania: 22 września, 2020

Ogłaszamy dostępność wersji głównej rozwiązań do uruchamiania serwera Oracle WebLogic Server (WLS) na maszynach wirtualnych platformy Azure z systemem Linux. Te rozwiązania, opracowane wspólnie z zespołem platformy WebLogic w ramach szerokiego partnerstwa firm Microsoft i Oracle, mają na celu umożliwienie migracji metodą „lift-and-shift” obciążeń Java o znaczeniu krytycznym dla przedsiębiorstwa.

Pierwsza wersja tych rozwiązań ogłoszona na konferencji Oracle OpenWorld we wrześniu 2019 r. obejmowała typowe przypadki użycia wdrożenia serwera WLS na platformie Azure, takie jak obraz podstawowy, pojedyncze wystąpienie robocze i klastrowanie. Rozwiązania automatyzują standardowe operacje, takie jak aprowizacja sieci wirtualnych/magazynu, instalowanie zasobów systemu Linux/Java, konfigurowanie serwera WLS, a także konfigurowanie zabezpieczeń za pomocą sieciowej grupy zabezpieczeń. Początkowa wersja obsługiwała ograniczony zestaw wersji serwera WLS i języka Java.

Ta wersja rozszerza opcje systemów operacyjnych oraz kombinacji zestawu Oracle JDK i serwera WLS (patrz rysunek 1). Umożliwia również automatyczną aprowizację i integrację usługi Azure App Gateway z klastrem serwera WLS (patrz rysunek 2). Ponadto włączono automatyzację integracji z różnymi bazami danych na platformie Azure i w rozwiązaniu Oracle Cloud (patrz rysunek 3). Wreszcie, ta wersja umożliwia automatyczną integrację z usługą Azure Active Directory za pośrednictwem protokołu LDAP (patrz rysunek 4).

wls_updates

Kolejna wersja przed końcem roku kalendarzowego 2020 zapewni rozproszone rejestrowanie za pośrednictwem platformy Elastic Stack, a także rozproszone buforowanie za pośrednictwem rozwiązania Oracle Coherence. Firmy Oracle i Microsoft pracują również nad włączeniem podobnych możliwości w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) przy użyciu operatora WebLogic Kubernetes Operator.

Więcej informacji na temat tych rozwiązań można znaleźć tutaj. Zachęcamy do oceny tych rozwiązań pod kątem pełnego wykorzystania produkcyjnego i przesłania opinii.

Dowiedz się więcej

  • Pricing & Offerings