Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Już dostępne: Polecenia cmdlet programu PowerShell dla alertów metryk i dzienników usługi Azure Monitor

Data opublikowania: 22 maja, 2019

Polecenia cmdlet programu PowerShell nowych alertów metryk i dzienników są już dostępne. W tej wersji ulepszono zarządzanie regułami alertów przez udostępnienie poleceń cmdlet do tworzenia, aktualizowania, usuwania i wyświetlania nowych alertów metryk. Są też dostępne nowe polecenia cmdlet do tworzenia, aktualizowania, usuwania i wyświetlania alertów dzienników usług Log Analytics i Application Insights.

Dowiedz się więcej o alertach metryk i dzienników w usłudze Azure Monitor. Prześlij opinię na adres azurealertsfeedback@microsoft.com.

  • Azure Monitor
  • Application Insights
  • Alerty
  • Features
  • Management
  • Services

Powiązane produkty