Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa New Relic zapewnia teraz integrację z bazami danych typu open-source platformy Azure

Data opublikowania: 05 sierpnia, 2019

Usługa New Relic obsługuje teraz integrację z trzema dodatkowymi usługami platformy Azure — Azure Database for PostgreSQL, MySQL i MariaDB. Jeśli używasz usługi New Relic jako rozwiązania do monitorowania, możesz teraz za jej pomocą monitorować te usługi platformy Azure i swoje aplikacje. Łączy ona dane z serwerów, kontenerów, baz danych i usług innych firm, co umożliwia obserwowanie całego stosu. Dzięki tej usłudze deweloperzy i zespoły operacyjne mogą współpracować, aby uniknąć przestojów, rozwiązywać problemy z wydajnością i zapewniać terminowe zakończenie cykli programowania i wdrażania.

Jeśli używasz jakiejkolwiek usługi bazy danych typu open-source na platformie Azure i potrzebujesz integracji z chmurą, możesz pobrać metryki usługi Azure Monitor i atrybuty spisu do usługi New Relic, zarówno w celu uzyskania wglądu, jak i otrzymywania alertów. Te nowe integracje udostępniają następujące funkcje w usłudze New Relic:

  • Wyświetlanie danych usług Azure Database for PostgreSQL, MySQL i MariaDB w pulpitach nawigacyjnych New Relic One.
  • Uruchamianie zapytań niestandardowych i wizualizowanie danych za pośrednictwem rozwiązania New Relic Insights.
  • Tworzenie warunków alertów w celu otrzymywania powiadomień o zmianach w danych.

Obsługiwane przez usługę New Relic integracje z usługami Azure Database for PostgreSQL, Azure Database for MySQL, i Azure Database for MariaDB gromadzą metryki szeregów czasowych, metadane i tagi niestandardowe z usług Azure Monitor i Azure Resource Manager w celu umożliwienia elastycznego tworzenia pulpitów nawigacyjnych, alertów i analiz. Te dane można wyświetlać w jednym miejscu wraz z pozostałymi informacjami ze środowiska platformy Azure i całego stosu w usłudze New Relic.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze New Relic, poproś o wersję demonstracyjną lub zarejestruj się, aby uzyskać wersję próbną.

  • Services