New region available for Azure Automation: Japan East

4 lutego 2015

Azure Automation is now available in Japan East with the same service-level agreement coverage that is available in the East U.S., Southeast Asia, and West Europe regions.

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej