Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacje usługi Azure Log Analytics

Data opublikowania: 09 sierpnia, 2017

Większość przedsiębiorstw używa różnorodnych rozwiązań IT i działa w środowiskach lokalnych i w chmurze, co zmusza je do korzystania z wielu różnych narzędzi w celu monitorowania przestrzeni IT przedsiębiorstwa. Sprawia to, że uzyskanie kompleksowego wglądu w środowisko IT jest wyzwaniem i często stawia firmę na pozycji pasywnej, w której próby naprawy błędów podejmowane są po tym, jak wpłynęły one na użytkowników. Za pomocą usługi Azure Log Analytics można zbierać i korelować dane z wielu źródeł, aby uzyskać jednolity widok pulpitu nawigacyjnego i wgląd w szczegółowe dane na potrzeby wykrywania i usuwania problemów informatycznych. Obecnie ulepszamy usługę, aby zaoferować następujące możliwości:

  • Zaawansowane możliwości diagnostyki i analizy
  • Udoskonalone środowisko wyszukiwania
  • Nowy interakcyjny i ekspresyjny język zapytań z użyciem konstrukcji uczenia maszynowego

Te nowe możliwości są teraz dostępne. Odwiedź stronę dokumentacji usługi Azure Log Analytics, aby dowiedzieć się więcej i uzyskać dostęp do dodatkowych zasobów.

Dowiedz się więcej

 

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty