Przejdź do głównej zawartości

Nowa funkcja integracji z siecią wirtualną w usłudze App Service

Data opublikowania: 17 października, 2017

Nowa wersja funkcji integracji z siecią wirtualną w usłudze Azure App Service umożliwia dostęp do zasobów między punktami końcowymi usługi lub połączeniami usługi Azure ExpressRoute. 

Podobnie jak we wcześniejszej wersji, nowa funkcja integracji z siecią wirtualną umożliwia aplikacji tylko wykonywanie wywołań w sieci wirtualnej. Nie ma ona wpływu na ruch przychodzący do aplikacji. 

Ta funkcja jest w wersji zapoznawczej we wszystkich regionach publicznych. Ma ona następujące cechy: 

 • Do jej używania nie jest wymagana brama. 
 • Zasoby są dostępne między połączeniami usługi ExpressRoute bez żadnych dodatkowych zmian konfiguracji poza zintegrowaniem z siecią wirtualną połączoną z usługą ExpressRoute. 
 • Aplikacja i sieć wirtualna muszą być w tym samym regionie. 
 • Nowa funkcja wymaga nieużywanej podsieci w sieci wirtualnej usługi Azure Resource Manager. 
 • Usługa App Service musi mieć plan Standardowa, Premium lub Premium V2. 
 • Ta nowa możliwość jest dostępna tylko z poziomu nowszych jednostek skalowania usługi Azure App Service. Możliwość skorzystania z tej nowej funkcji przez Twoją aplikację jest sygnalizowana w interfejsie użytkownika funkcji integracji z siecią wirtualną w portalu. 
 • Obciążenia produkcyjne nie są obsługiwane przez tę nową funkcję do czasu, aż przestanie być ona w wersji zapoznawczej. 
 • Twoja aplikacja musi być we wdrożeniu usługi Azure App Service, które można skalować w górę do warstwy Premium v2. 
 • Ta funkcja nie działa z aplikacjami w środowisku App Service Environment. 
 • Ta funkcja działa aktualnie tylko z aplikacjami systemu Windows. 

Aby skorzystać z tej funkcji przejdź do sieciowego interfejsu użytkownika w portalu. Zobaczysz możliwość skorzystania z nowej funkcji w wersji zapoznawczej. Wybierz sieć wirtualną Menedżera zasobów, z którą chcesz przeprowadzić integrację, i utwórz nową podsieć lub wybierz pustą istniejąca już podsieć. 

Więcej informacji o tej funkcji można znaleźć w dokumentacji

 • App Service
 • Features

Powiązane produkty