W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowy magazyn analizy dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Kontenery usługi Azure Cosmos DB są teraz wspierane wewnętrznie przez dwa aparaty magazynu — transakcyjny aparat magazynu i nowy analityczny aparat magazynu. Oba aparaty magazynu mają strukturę dziennika i są zoptymalizowane pod kątem zapisu, aby zapewniać niezwykle szybkie aktualizacje. Transakcyjny aparat magazynu jest zakodowany w formacie opartym na wierszach, aby zapewnić niezwykle szybkie zapytania i odczyty transakcyjne. Analityczny aparat magazynu jest zakodowany w formacie kolumnowym, aby zapewnić szybkie analityczne zapytania i skanowania, oraz można go w pełni aktualizować. Transakcyjny aparat magazynu jest oparty na wewnętrznych dyskach SSD, a magazyn analityczny jest przechowywany w ekonomicznym magazynie SSD poza klastrem.

Dowiedz się więcej

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Microsoft Ignite

Powiązane produkty