Dostępność aktualizacji platformy .NET Core z lutego 2019 r. w usłudze App Service

Opublikowano: wtorek, 5 marca 2019

Aktualizacja platformy .NET Core z lutego 2019 r. została wdrożona we wszystkich regionach publicznej usługi Azure App Service(Windows), wszystkich wystąpieniach środowiska App Service Environment działających w publicznej usłudze App Service (Windows), wszystkich regionach suwerennej chmury oraz wszystkich wystąpieniach środowiska App Service Environment działających w regionach suwerennej chmury.
 
Szczegółowe informacje na temat zawartości aktualizacji platformy .NET Core znajdują się w blogu platformy .NET.
  • Features
  • Services