Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Monitorowanie klastrów usługi Azure Data Explorer za pomocą usługi Azure Monitor (Insights) — publiczna wersja zapoznawcza

Data opublikowania: 11 stycznia, 2021

Uzyskaj kompleksowe monitorowanie klastrów usługi Azure Data Explorer oraz ujednolicony widok wydajności, operacji i użycia usługi Azure Data Explorer dzięki usłudze Azure Monitor dla usługi Azure Data Explorer (Insights) w publicznej wersji zapoznawczej.

Usługa Azure Data Explorer Insights oparta na skoroszytach usługi Azure Monitor zapewnia następujące możliwości:

 • Widok w dużej skali, przedstawiający migawkę wydajności na podstawie głównych metryk klastrów, umożliwiający łatwe śledzenie wydajności zapytań, pozyskiwania danych i operacji eksportu.
 • Przechodzenie do szczegółów określonego klastra usługi Azure Data Explorer w celu wykonywania szczegółowej analizy na podstawie metryk i dzienników platformy (dzienniki poleceń, zapytań i tabel). Ten widok zapewnia następujące możliwości:
  • Monitorowanie klastra dzięki ujednoliconemu widokowi kluczowych metryk klastra, w tym metryk zapytań, pozyskiwania danych i operacji eksportu.
  • Identyfikowanie wzorców wyszukiwania wstecz zapytania na tabelę i porównywanie ich z zasadami pamięci podręcznej.
  • Identyfikowanie tabel używanych przez większość zapytań i tabel, które nie obsługują zapytań.
  • Śledzenie historii wzrostu według rozmiaru tabeli, gorących danych i liczby wierszy w czasie.
  • Badanie klientów najintensywniej korzystających z procesora CPU.
  • Znajdowanie zmian w liczbie zapytań według użytkownika i śledzenie liczby unikatowych użytkowników w czasie.
  • Identyfikowanie najczęściej występujących użytkowników według zapytań zakończonych niepowodzeniem.
  • Wyświetlanie użytkowników o najwyższej liczbie poleceń i zapytań.
  • Wyświetlanie liczby zapytań, użycia procesora CPU i pamięci w czasie.
  • Pobieranie podsumowania aktywnych zaleceń usługi Advisor oraz stanu kondycji zasobów.
 • Widok z możliwością dostosowywania umożliwiający zmianę metryk, które mają być wyświetlane, modyfikowanie lub ustawienie progów zgodnie z limitami oraz zapisanie własnego skoroszytu, w tym możliwość przypinania wykresów w skoroszycie do pulpitów nawigacyjnych platformy Azure.

Usługa Azure Monitor dla usługi Azure Data Explorer jest teraz dostępna w blokach Azure Monitor i Azure Data Explorer w witrynie Azure Portal.

 • Azure Data Explorer
 • Azure Monitor
 • Features
 • Management
 • Services