Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Łącznik usługi Microsoft Azure Logic Apps dla ekranów 3270 jest teraz dostępny w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 06 marca, 2019

Usługa Logic Apps z nowym łącznikiem 3270 umożliwia deweloperom w przedsiębiorstwach tworzenie nowoczesnych aplikacji, które automatyzują przepływy zadań użytkowników końcowych, przy użyciu starszych programów mainframe 3270 firmy IBM i udostępnianie automatyzacji procesów mechanicznych i innych możliwości integracji.

Używając usługi Logic Apps z nowym łącznikiem 3270, deweloperzy w przedsiębiorstwach mogą łatwiej tworzyć nowe złożone aplikacje i interfejsy API, które łączą istniejące biznesowe programy mainframe 3270 z nowoczesnymi usługami w chmurze, aby znacząco zwiększyć poziom innowacji w firmie, pozyskać nowych klientów i zwiększyć wydajność operacyjną.

Łącznik 3270 zawiera narzędzie do projektowania oparte na systemie Windows umożliwiające rejestrowanie przepływów zadań użytkowników końcowych za pomocą klienta Microsoft TN3270 lub opcjonalnie importowanie układów programu ekranu obsługi podstawowego mapowania rozwiązania IBM CICS, zdefiniowanie planu nawigacji dla istniejącego programu mainframe 3270, a następnie zdefiniowanie danych wejściowych i wyjściowych dla planu do użycia w akcji aplikacji logiki. Nowy łącznik automatyzuje zadania wprowadzania danych, pomaga wyeliminować błędy pisowni z ręcznie wprowadzanych danych i używa funkcji platformy Azure, aby tworzyć nowe aplikacje biznesowe.

Aby w pełni korzystać z łącznika 3270, musisz użyć go w środowisku usługi integracji sparowanym z usługą ExpressRoute w sieci lokalnej przez sieć wirtualną. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat środowiska usługi integracji.

Dowiedz się więcej 

  • Logic Apps
  • Features

Powiązane produkty