Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Biblioteki Microsoft Authentication Library dla systemów .Net, iOS i Android oraz języka JavaScript

Data opublikowania: 12 maja, 2017

Biblioteki Microsoft Authentication Library dla języka JavaScript oraz systemów iOS i Android będą wkrótce dostępne w wersji zapoznawczej. Ponadto zostanie zaktualizowana dostępna biblioteka Microsoft Authentication Library w wersji zapoznawczej dla platformy .Net. Biblioteka Microsoft Authentication Library pozwala deweloperom tworzyć aplikacje internetowe, mobilne i klasyczne, które logują się do osobistych kont Microsoft oraz do kont służbowych usługi Azure Active Directory. Umożliwia również deweloperom uzyskiwanie tokenów dostępu w celu wywoływania usługi Microsoft Graph. Biblioteka Microsoft Authentication Library będzie używać punktu końcowego usługi Azure Active Directory w wersji 2, który łączy dostęp do kont osobistych i służbowych. Jest to następczyni biblioteki Active Directory Authentication Library, która nadal będzie w pełni obsługiwana w ramach biblioteki Microsoft Authentication Library w wersji zapoznawczej. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową produktu lub przeczytaj Przewodnik dewelopera usługi Azure AD w wersji 2.

  • Features